http://nmgubinsel.dp.gov.ua
Головна сторінка | Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Губиниська сел/рада >> Рішення сьомої сесії восьмого скликання
Про внесення змін до статуту комунального підприємства «Вільненський комунальник»
Версія для друку Написати листа

 

                                                                                                                                                     П Р О Є К Т                                                                                                                                 

                                                                   

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ГУБИНИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

НОВОМОСКОВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

VIII CКЛИКАННЯ

СЬОМА  СЕСІЯ

---

Р І Ш Е Н Н Я

21 травня 2021 року                                                                         20  – 7 /VIII

Про внесення змін до статуту

комунального підприємства

«Вільненський комунальник»

 

З метою впорядкування діяльності, посилення ефективності та досконалення роботи комунального підприємства, яке знаходяться у комунальній власності Губиниської селищної ради, на підставі ст.ст. 26, 59, 60, п.10 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 57, 58, 63, 78 Господарського кодексу України, Губиниська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Змінити засновника Комунального підприємства «Вільненський комунальник», код ЄДРПОУ 36511257, з Вільненської сільської ради на Губиниську селищну раду. 

 

2. Перейменувати комунальне підприємство «Вільненський комунальник» у комунальне підприємство «Вільненський комунальник» Губиниської селищної ради.

 

3. Затвердити Статут комунального підприємства «Вільненський комунальник» Губиниської селищної ради  у новій редакції, що додається.

4. Доручити комунальному підприємству «Вільненський комунальник» Губиниської селищної ради   забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію змін  до Статуту комунального підприємства «Вільненський комунальник» Губиниської селищної ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань інфраструктури, транспорту, благоустрою, житлово-комунального господарства  та комунальної власності.

Селищний голова                                                                    Петр ЄРЬОМЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                  рішенням Губиниської селищної ради

                                                                                                  _________ №____________

 

Cелищний голова

 

________________П.ЄРЬОМЕНКО

                                                                                  

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ВІЛЬНЕНСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК»

ГУБИНИСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

код 36511257

                             (нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська область

Новомосковський район

смт. Губиниха

2021 рік

 

 

 

 

 

 

Ці зміни є редакцією Статуту комунального підприємства «Вільненський комунальник» Губиниської селищної ради

Ідентифікаційний код 36511257

Затвердженого рішенням сесії Губиниської селищної ради від 21.05.2021 року № -7/VIII Попередній Статут підприємства вважати таким, що втратив чинність

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Комунальне підприємство «Вільненський комунальник» Губиниської селищної ради (далі - Підприємство) створене згідно із Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 2. Засновником є Губиниська селищна рада.
 3. Підприємство засноване на комунальній власності Губиниської селищної ради. Підприємство підпорядковане виконавчому комітету ради (уповноваженому органу), підзвітне та підконтрольне Губиниській селищній раді.
 4. Найменування Підприємства:

- повне найменування: Комунальне підприємство «Вільненський комунальник» Губиниської селищної ради;

- скорочене найменування: КП «Вільненський комунальник».

 1. Місцезнаходження підприємства (юридична адреса): Україна, Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Вільне вул. Перемоги, буд. № 37 а.
 2. Підприємство є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
 3. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий та валютний рахунки у банківських установах, має круглу печатку та штампи зі своєю повною назвою, інші печатки та бланки зі своїм найменуванням, може мати власний товарний знак та інші реквізити.
 4. У своїй діяльності підприємство керується Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими та нормативними актами, рішеннями Губиниської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями голови ради, а також цим Статутом.
 5. Підприємство не відповідає по зобов’язаннях Засновника. Засновник відповідає по зобов’язаннях підприємства в межах, передбачених законодавством України. Держава та її органи не відповідають по зобов’язаннях Підприємства, як і Підприємство не відповідає по зобов’язання Держави та її органів.

    Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах коштів на його рахунках та належному йому майна.

 

 1. ПРЕДМЕТ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  1. Підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної і посередницької діяльності, а також з метою задоволення громадських потреб у його продукції, роботах, послугах та реалізації на основі здобутого прибутку соціальних та економічних інтересів Засновника та трудового колективу.
  2. Основними напрямками діяльності Підприємства є:
 • збирання, очищення та розподілення води;
 • будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання;
 • організація поховань, та надання пов’язаних з цим послуг;
 • додаткові транспортні послуги та допоміжні операції;

надання послуг в рослинництві, та облаштування ландшафту;

 • санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів.

 

 1. Іншими видами економічної діяльності підприємства є всі існуючі та дозволені види діяльності, зокрема в наступних сферах:
  1. сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послугами;

2.3.2.      лісове господарство та пов’язані з ним послугами;

 1. рибальство, рибництво та пов’язане з ними послуги;
 2. добування вугілля, лігніту і торфу;
 3. добування вуглеводнів та пов’язані з ним послуги;
 4. добування уранової та торієвої руд;
 5. добування металевих руд;
 6. інші галузі добувної промисловості;
 7. виробництво харчових продуктів, напоїв;
 8. виробництво тютюнових виробів; .
 9. текстильне виробництво;
 10. виробництво одягу, виробництво хутра та виробів з хутра;
 11. виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів;
 12. оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів;
 13. виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів з них;
 14. видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації;
 15. виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів;
 16. хімічне виробництво;
 17. виробництво гумових та пластмасових виробів;
 18. виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції;
 19. металургійне виробництво;
 20. виробництво готових металевих виробів;
 21. виробництво машин та устаткування;
 22. виробництво офісного устаткування та електронно-обчислювальних машин;
 23. виробництво електричних машин та устаткування;
 24. виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв’язку;
 25. виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та

устаткування, годинників;                                                          

 1. виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів;
 2. виробництво інших транспортних засобів;
 3. виробництво меблів;
 4. оброблення відходів;
 5. виробництво та розподілення електроенергії, газу, пари та гарячої води;
 6. будівництво;
 7. торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт;
 8. оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі;
 9. роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку;
 10. діяльність готелів та ресторанів;
 11. діяльність наземного транспорту;
 12. діяльність одного транспорту;
 13. діяльність авіаційного транспорту;
 14. діяльність пошти та зв’язку;
 15. грошове та фінансове посередництво;
 16. страхування;
 17. допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування;
 18. операції з нерухомим майном;
 19. оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку;
 20. діяльність у сфері інформатизації;

 

 1. дослідження і розробки;
 2. діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу, надання послуг підприємцям;
 3. освіта;
 4. охорона здоров’я та надання соціальної допомоги;
 5. діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання;
 6. діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг;
 7. діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання;
 8. діяльність екстериторіальних організацій.
 1. Якщо здійснення будь-якої вищезазначеної діяльності потребує спеціального дозволу (ліцензії, патенту), підприємство здійснює таку діяльність лише за умови отримання необхідного дозволу (ліцензії, патенту).

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА
  1. Підприємство має всі права і обов’язки юридичної особи, передбачені чинним законодавством України, в тому числі:

- укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права та нести обов’язки;

 • набувати у власність майно, а також одержувати матеріали та вироби через роздрібну, оптову та комісійну торгівлю, у юридичних та приватних осіб;
 • продавати іншим підприємствам, організаціям, та громадянам або обмінювати устаткування, транспортні засоби, матеріальні цінності та кошти, а також списувати з балансу основні фонди, якщо вони зношені або морально застарілі;

- укладати як на території України, так і за кордоном, різного роду угоди та інші юридичні акти з підприємствами, товариствами, організаціями, установами, союзами та окремими громадянами, в тому числі: купівлі-продажу, обміну, позики, перевезення, доручення, комісії, схову, договори про спільну діяльність та інші договори та угоди, а також примати участь у торгах, конкурсах, аукціонах тощо, надавати гарантії;

 • здійснювати оптову, оптово-роздрібну та комісійну торгівлю;

- реалізувати свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, за фіксованими державними цінами;

 • створювати згідно з чинним законодавством дочірні підприємства з правами юридичної особи, а також філії, представництва, відділення, як на території України, так і за її межами з правом відкриття рахунків;
 • бути учасником спільних підприємств, акціонерних та інших товариств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об’єднань (в тому числі й міжнародних), діяльність яких відповідає статутним завданням Підприємства;
 • придбавати цінні папери юридичних осіб України та інших держав, випускати, реалізовувати та купувати цінні папери відповідно до законодавства України;
 • бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді та третейському суді.
 1. Здійснювати господарську діяльність на основі повної господарської самостійності.
 2. Планувати свою діяльність з урахуванням завдань, визначених Губиниською селищною радою та її виконавчим комітетом.
 3. Розробляти і затверджувати Положення про преміювання, Положення про порядок  доплат і надбавок до посадових окладів працівників підприємства.

3.5.  Брати участь у публічних торгах, аукціонах, тендерах.

3.6. Передавати іншим організаціям і установам, обмінювати, здавати в оренду закріплені за ним будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу підприємства з дозволу власника або уповноваженого ним органу.

 1. Створювати в установленому законом порядку, за згодою власника свої філії, структурні підрозділи з відкриттям окремих поточних рахунків, які сприяли б виконанню поставлених перед підприємством завдань.
 2. Встановлювати ціни та тарифи на окремі види робіт та послуг.

 

 1. МАЙНО ТА КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА
  1. Майно підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається в самостійному балансі.
  2. Майно підприємства належить до комунальної власності Губиниської селищної ради і закріплене за ним власником або уповноваженим ним органом на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, підприємство володіє, користується й розпоряджається майном, закріпленим за ним власником або уповноваженим ним органом, з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених законодавством України.

4.3. Підприємство має право з дозволу власника або уповноваженого ним органу здавати в оренду, передавати в заставу або надавати в позику іншим підприємствам, організаціям, установам належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу в установленому порядку.

 1. Підприємству встановлюється статутний фонд в розмірі 288000,00 грн.
 2. Джерела формування майна:
 • грошові та матеріальні внески власника або уповноваженого ним органу;
 • прибутки, одержані від надання послуг та реалізації товарів, а також від інших видів діяльності;

- кредити банків та інших кредиторів;

 • капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
 • безоплатні або благодійні внески організацій, підприємств, установ, громадян;
 • майно, придбане у інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
 1. Ревізія та аудит фінансово-господарської діяльності підприємства здійснюється в порядку, визначеному законодавством України.
 2. Контроль за діяльністю підприємства та відношення його з органами державної виконавчої влади здійснюється згідно з законодавством України.

4.8. Прибуток підприємства утворюється з надходжень від господарської діяльності. Чистий прибуток, який формується в порядку, встановленому чинним законодавством, використовується підприємством за винятком частки, що може перераховується до бюджету Губиниської селищної ради.

 

 1. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав органу управління щодо господарського використання майна і участі в управлінні трудового колективу на основі колективного договору.
 1. Управління підприємством здійснюється директором, який призначається на посаду і звільняється з посади рішенням Губиниської селищної ради на умовах контракту.
 2. Заступники директора Підприємства призначаються на посаду і звільняються з посади директором.
 3. Директор Підприємства:
 1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх установах та підприємствах.
 1. Має право першого підпису на фінансових, банківських та інших документах.

 

 1. Складає структуру Підприємства та штатний розпис і затверджує рішенням сесії Губиниської селищної ради.
 2. Затверджує рішенням сесії Губиниської селищної ради Положення про структурні підрозділи та функціональні обов’язки працівників підприємства.

5.4.5. Вирішує кадрові питання.

 1. Укладає угоди з усіх питань господарської діяльності, видає накази і доручення.
 2. Виконує інші функції, передбачені цим Статутом.
 3. Несе персональну відповідальність за господарсько-фінансову діяльність підприємства, за дотримання фінансової дисципліни, за дотримання норм охорони праці, за ефективне використання та охорону майна та коштів, що закріплені за Підприємством.
 4. Усі рішення загальних зборів трудового колективу, які прийняті у встановленому порядку та не суперечать законодавству, розглядаються і реалізуються ним у вигляді наказів.

 

 1. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
  1. Основним узагальнюючим показником фінансової і господарської діяльності підприємства є прибуток, який утворюється як різниця між валовим доходом і видатками.
  2. Відрахування частини прибутку до бюджету ради, може здійснюватися виключно на підставі рішення сесії ради, після сплати обов’язкових платежів.
  3. Прибуток підприємства використовується відповідно до річних фінансових планів.
  4. Підприємство на вимогу засновника щорічно звітує про результати його фінансово - господарської діяльності.

6.5. Підприємство самостійно встановлює форми, системи та розміри оплати праці, а також інші види доходів своїх працівників, згідно з законодавством України.

 1. Підприємство створює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю, згідно з чинним законодавством України.
 2. Підприємство самостійно та за рахунок коштів, передбачених місцевими програмами, здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності.
 3. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, вирішується директором за участю трудового колективу та уповноважених ним органів.
 4. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність.
 5. Контроль за діяльністю підприємства та ревізія його фінансово-господарської діяльності здійснюється згідно з чинним законодавством України.

 

7. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Підприємство бере участь у зовнішньоекономічній діяльності на засадах повної самоокупності та самофінансування.

7.2. Прибуток в іноземній валюті, отриманий в результаті зовнішньоекономічної діяльності, використовується в порядку, встановленому законодавством України.

7.3 . Основними напрямками зовнішньоекономічної діяльності підприємства є:

 • експорт та імпорт товарно-матеріальних цінностей;
 • проведення дій щодо залучення інвестицій та інвестиційних програм;
 • здійснення спільної діяльності з іноземними юридичними та фізичними особами, враховуючи напрямки діяльності підприємства.

 

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО
СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

 

 1.  Зміни та доповнення до Статуту носяться відповідно до законодавства України в тому ж порядку, в якому він був затверджений.

 

9. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Підприємства здійснюються за рішенням власника або уповноваженого ним органу, чи за рішенням суду або господарського суду згідно з чинним законодавством України.

9.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється засновником або органом, що прийняв рішення про ліквідацію. Порядок і термін проведення ліквідації, а також термін для заяви претензій кредиторами визначаються власником або уповноваженим ним органом, чи судом або господарським судом відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Від моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Підприємством.

9.4. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його власнику або уповноваженому ним органу на затвердження.

9.5. У разі банкрутства Підприємства його ліквація проводиться згідно із Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

9.6. При реорганізації чи ліквідації працівникам гарантується додержання їхніх прав відповідно до трудового законодавства України.

9.7. Майно, яке залишається після погашення претензій кредиторів і членів трудового колективу, використовується за рішенням власника або уповноваженого ним органу.

9.8. У разі реорганізації Підприємства його права та обов’язки переходять до його правонаступника.

9.9. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                Анастасія ПЕДАН

 

 

 

 

 

 


Версія для друку Написати листа
Про цей сайт | Запитання | Адміністратор