http://nmgubinsel.dp.gov.ua
Головна сторінка | Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Губиниська сел/рада >> Рішення сьомої сесії восьмого скликання
Про внесення змін до рішення сесії № 5-6/VIII «Про затвердження Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги та надбавок працівникам Губиниської селищної ради, працівникам закладів культури та бібліотек, працівникам дошкільних навчальних закладів.(нова редакція)
Версія для друку Написати листа

 

                                                                                                                       ПРОЄКТ

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ГУБИНИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

НОВОМОСКОВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

VIII CКЛИКАННЯ

                                                                ШОСТА СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

         травня  2021  року                                                                          -  7/VIII

 

Про внесення змін до рішення сесії № 5-6/VIII «Про

 затвердження Положення про

преміювання та надання матеріальної

допомоги та надбавок працівникам Губиниської

селищної ради, працівникам  закладів культури

 та бібліотек, працівникам дошкільних навчальних

  закладів.(нова редакція)

 

Відповідно до Кодексу законів про працю України, законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про оплату праці”, постанов Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (зі змінами), від 09 грудня 2015 року № 1013 „Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів” (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298, наказів Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.10.2005 за № 1130/11410, Губиниська селищна рада

 

 1. Внести зміни в додаток 1 назву додатка замінити на  «ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання  керівників , працівників Губиниської селищної ради та її структурних підрозділів та надання матеріальної допомоги та надбавок».

 1. Далі по тексту після слів «…Губиниської селищної ради» додати « …та її структурних підрозділів».

 

 1. Додаток 1 викласти в новій редакції .

 

 1. Додаток 2 залишити без змін.

 

 1. Додаток 3 виключити .

 

 1. Додатки 1,2 є невід’ємною частиною даного рішення.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку

 

 

 

 

 

 

          Селищний голова                                               Петро ЄРЬОМЕНКО

                                                                             

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Додаток   1                                                                                                  

 до рішення сесії

                                                                   від      травня       -  7/VIII

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання  керівників, працівників

Губиниської селищної ради та її структурних підрозділів

та надання матеріальної допомоги та надбавок

 

 1. Загальні положення.

 

1.1. Положення про преміювання працівників Губиниської селищної ради та її структурних підрозділів (далі – Положення) розроблене відповідно до Кодексу законів про працю України, законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про оплату праці”, постанов Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (зі змінами), від 09 грудня 2015 року  № 1013 „Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів” (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298.

1.2. Положення про преміювання працівників Губиниської селищної ради та її структурних підрозділів запроваджується з метою:

 - підвищення мотивації працівників, керівників, фахівців та іншого персоналу установи щодо виявлення та використання резервів і можливостей підвищення результатів індивідуальної та колективної праці, з урахуванням внеску кожного співробітника у результати діяльності селищної ради, кваліфікаційно-професійного досвіду, складності виконуваних робіт та функцій, рівня відповідальності та творчої активності;

 - створення умов для підвищення заробітної плати фахівців відповідно до особистого внеску у кінцеві результати роботи ради;

- стимулювання до виконання працівниками службових обов’язків на високому професійному рівні та зміцнення трудової дисципліни.

Визначення розміру премії та її виплата проводиться в залежності від специфіки роботи і особистого трудового внеску кожного працівника.

 Преміювання здійснюється за рахунок та в межах затвердженого фонду заробітної плати селищної ради на поточний рік за джерелами утворення економії цього фонду, а саме:

-  економія фонду оплати праці за загальним фондом селищного бюджету, яка може утворюватись за рахунок наявних вакансій, тимчасової непрацездатності, відпусток без збереження заробітної плати тощо в межах затвердженого кошторису доходів та витрат на календарний рік для усіх працівників Губиниської селищної ради та її структурних підрозділів.

    Норми цього Положення реалізуються селищною радою тільки в межах наявних коштів та кошторису і розповсюджуються також на питання щодо преміювання на початку календарного року в якому прийнято дане положення, що виникали до дати прийняття даного положення, при цьому не допускається створення кредиторської заборгованості з оплати праці. 

 

 1. Показники преміювання.

 

2.1. За результатами роботи за місяць для визначення розміру премій враховується:

- виконання заходів та завдань;

- виконавська дисципліна (виконання окремих доручень керівництва селищної ради);

- трудова дисципліна;

    - інші критерії та показники діяльності, що не суперечать законодавству та цьому Положенню.

 

 1. Джерела, розміри і порядок преміювання.

 

3.1. Преміювання працівників здійснюється за результатами роботи щомісяця, до державних і професійних свят, ювілейних дат  за умови виконання основних показників діяльності селищної ради відповідно до затверджених критеріїв якості роботи і в залежності від особистого внеску кожного працівника в межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці, згідно з затвердженим кошторисом.

3.2. Преміюванню підлягають співробітники, які займають посади згідно штатного розпису селищної ради, а також працівники по роботі за сумісництвом.

Для цілей цього Положення, встановлюються наступні ювілейні дати: 60, 65, 70 років.

3.3. Розмір премії визначається залежно від особистого вкладу працівника в загальні результати роботи виконавчого апарату селищної ради відповідно до критеріїв, зазначених у пункті 2.1. цього Положення в межах місячного фонду преміювання.

3.4.  Працівникам виконавчого апарату селищної ради встановлюється  обсяг щомісячної премії в межах затверджених кошторисних призначень за фондом оплати праці на відповідний бюджетний рік у розмірі:

- до 150% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років для першого заступника, заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів влади, секретаря селищної ради, керуючої справами (секретаря виконкому);

-   до 100% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років для старостів Губиниської селищної ради;

 -  до 200% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років для начальників відділів, головних спеціалістів, провідних спеціалістів, спеціалістів та інспекторів селищної ради та її структурних підрозділів.

3.5. Оплата праці молодшого обслуговуючого персоналу визначається наказом Міністерства праці та соціальної політики від  2 жовтня 1996 року № 77 в діючій редакції), згідно зазначеного наказу можливі встановлення надбавки робітникам, зазначених у цьому наказі ,за складність, напруженість у роботі в розмірі до 50 відсотків місячного окладу та водіям автомобілів (легкових і вантажних) та автобусів, зайнятим у сфері обслуговування органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їхніх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів – Доплата за ненормований час встановлюється в розмірі 25 % тарифної ставки за відпрацьований час.

3.6. Прибиральницям службових приміщень, за використання у роботі дезінфікуючих засобів, установлюється доплата в розмірі 10 відсотків місячного окладу.

3.7. Водію легкового автомобіля 2-го класу установлюється щомісячна надбавка за  класність  у  розмірі 10 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час, 1-го класу установлюється щомісячна надбавка за  класність  у  розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

3.8. Селищний голова на свій розсуд або за поданням першого заступника голови селищної ради, начальників відділів має право позбавляти премії частково або повністю у разі порушення трудової, виробничої дисципліни і трудового розпорядку. Питання позбавлення премії першого заступника голови, заступників голови, секретаря селищної ради, начальників відділів вирішує селищний голова на свій розсуд.

3.9. Позбавлення премії оформлюється розпорядженням селищного голови за той період, в якому було допущено порушення, із зазначенням підстав, визначених у розділі 7.

3.10. Пропозиції щодо збільшення, зменшення розміру премії чи її позбавлення надаються селищному голові першим заступником селищного голови, начальниками окремих структурних підрозділів ради у термін до 25 числа поточного місяця, але не пізніше ніж за 5 робочих днів до його закінчення.

 

4. Матеріальна допомога  для вирішення

 соціально-побутових питань та допомога для оздоровлення.

 

4.1. Працівникові обов’язково надається матеріальна допомога для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує його середньомісячної заробітної плати.

4.2. За умови наявності передбачуваного фінансування за фондом оплати праці працівникові надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

4.3. Відповідно до Наказу Міністерства праці України від 02.10.1996р.           № 77 «Про умови оплати праці робітників зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» водію, сторожу та прибиральнику службових приміщень апарату Губиниської селищної ради та її структурних підрозділів надається і виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати при наданні щорічної відпустки за заявою працівника.

 

 1. Нарахування та виплата премій.

 

5.1. Преміювання за виконання особливо важливої роботи або з нагоди державних (Міжнародний жіночий день 8 Березня,День незалежності України), професійних свят (День місцевого самоврядування)  та ювілейних дат з урахуванням особистого вкладу працівника здійснюється в кожному конкретному випадку за розпорядженням селищного голови.

5.2. Нарахування та виплата щомісячної премії здійснюється відповідно до особистого внеску працівників виконавчого апарату селищної ради за розпорядженням селищного голови за місяць.

5.3. Премія не виплачується за час перебування у відпустках, тимчасової непрацездатності, за період довгострокових відряджень.

5.4. Працівникам, які на дату нарахування премії є звільненими, незважаючи на те, що вони у місяці за результатами якого проводиться преміювання працювали, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію або звільнилися за станом здоров’я, або згідно з пунктом 1 частини 1 статті 40 КЗпП, або перейшли на іншу роботу в порядку переведення.

5.5. Працівникам, яким винесена догана, премія не виплачується протягом дії дисциплінарного стягнення.

 

 1. Порядок і терміни преміювання.

 

6.1. Проект розпорядження про преміювання працівників виконавчого апарату селищної ради та додаток до нього готує відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату селищної ради та/або структурний підрозділ і подає на розгляд селищному голові.

6.2. Премія виплачується не пізніше терміну виплати заробітної плати.

 

7. Перелік підстав, за які повністю

або частково здійснюється позбавлення премії.

 

з/п

Вид порушення

Відсоток, на який зменшується розмір премії

1.

Порушення трудової дисципліни, Правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату селищної ради щодо організації використання робочого часу та режиму роботи, у тому числі запізнення на роботу, передчасне залишення роботи тощо

до 100

 

2.

Порушення термінів виконання документів, недотримання вимог щодо порядку їх підготовки

 

до 100

 

3.

Невиконання без поважних причин обов’язків, передбачених посадовою інструкцією

 

до 100

 

4.

Порушення без поважних причин термінів розгляду звернень громадян

до 100

 

 

 

 

 

 1. Установлення надбавок.

 

 1. Законодавством визначено:
 • надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи:
 1. Надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи встановлюється розпорядженням селищного голови;
 • керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування та надбавки (винагороди) за вислугу років; керівним працівникам і спеціалістам відділів і інших структурних підрозділів, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів (якщо положеннями про підрозділи передбачено виконання такої роботи);

 - службовцям - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років.

8.2.  Відповідно до наказу  Міністерства  праці  України  № 77  від 02.10.96 р. із змінами може встановлюватися  надбавка  робітникам  апарату сільської  ради  за  складність  та  напруженість  у  роботі в розмірі 50  відсотків місячного окладу.

8.3. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни надбавка за високі досягнення у праці скасовується або розмір її зменшується у порядку, визначеному для їх встановлення.

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                        Анастасія ПЕДАН

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                         Додаток   2                                                                                                 

 до рішення сесії

                                                                       від      травня        -  7/VIII

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання та надання матеріальної допомоги та надбавок

працівникам та керівництву закладів культури та бібліотек

 

 1. Загальні положення.

 

1.1.  Керуючись Постановою КМУ від 09.12.2015 року №1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів», Постановою КМУ від 30.08.2002 року №1298 «Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки, розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Постанови №745 від 18.10.2005р. «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі єдиної тарифної сітки», Постанови №840 від 15.09.2010 року «Про виплату працівникам державних і комунальних клубних закладів допомога на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення  соціально-побутових питань».

1.2.  Положення спрямоване на піднесення матеріальної зацікавленості працюючих у покращенні якості виконання посадових обов’язків, функцій та завдань.

1.3.  Дійсне Положення може бути доповнено або змінено відповідно до умов колективного договору за згодою профспілкового комітету.

1.4.  Фонд преміювання утворюється в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі та економії коштів на оплату праці.

1.5.  Видатки на преміювання передбачаються в кошторисі.

1.6. Норми цього Положення реалізуються селищною радою тільки в межах наявних коштів та кошторису і розповсюджуються також на питання щодо преміювання на початку календарного року в якому прийнято дане положення, що виникали до дати прийняття даного положення, при цьому не допускається створення кредиторської заборгованості з оплати праці. 

 

 1. Порядок та умови преміювання.

 

2.1. Селищний голова має право щомісячно преміювати керівників та працівників  клубних закладів та бібліотек у межах фонду на преміювання передбаченого в кошторисі та економії фонду оплати праці, який формується в результаті діяльності за місяць(рік).

2.2. Підставою для виплати премії керівникам та працівникам клубних закладів та бібліотек, є розпорядження селищного голови.

2.3. В окремих випадках за виконання особливо важливої роботи або з нагоди державних свят ((Міжнародний жіночий день 8 Березня,День незалежності України), професійних свят, ювілейних, святкових дат та інших подій на підставі розпорядження селищного голови з урахуванням особистого внеску, керівникам та працівникам, може бути виплачена одноразова премія в межах затвердженого фонду оплати праці.

2.4. Конкретні розміри даних виплат встановлюються селищним головою для керівників  та працівників  клубних закладів та бібліотек.

2.5. Премія не виплачується за час перебування у відпустках, тимчасової непрацездатності, за період довгострокових відряджень.

2.6.  Працівникам, які на дату нарахування премії є звільненими, незважаючи на те, що вони у місяці за результатами якого проводиться преміювання працювали, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію або звільнилися за станом здоров’я, або згідно з пунктом 1 частини 1 статті 40 КЗпП, або перейшли на іншу роботу в порядку переведення.

2.7. Працівникам, яким винесена догана, премія не виплачується протягом дії дисциплінарного стягнення.

 

 1. Виплата премії.

 

3.1. При визначенні премії керівникам  клубних закладів  та бібліотек враховується:

-  своєчасна та якісна підготовка заходів до різних свят;

- організація чіткої роботи працівників закладу, створення сприятливого мікроклімату в колективі;

- систематична робота щодо зміцнення та покращення матеріально-технічної бази закладу;

- сумлінне виконання своїх посадових обов’язків, ініціатива і творчість у роботі.

3.2. При визначенні розміру премії окремим працівникам враховується:

- сумлінне ставлення до виконання функціональних обов’язків;

- дотримання в роботі вимог діючого трудового законодавства, Правил внутрішнього трудового розпорядку, інших нормативно-правових актів, які регламентують різні сторони їх трудової діяльності;

 - відсутність порушень трудової дисципліни, техніки безпеки та охорони праці;

-  ініціативність у діяльності та результативність.

3.3. Розмір премії кожному окремому працівнику встановлюється відповідно до особистого внеску та не має перевищувати 100% від посадового окладу працівника.

 

 1. Причини повного або часткового позбавлення премії.

 

4.1. Несвоєчасне або неякісне виконання завдань і своїх посадових обов’язків.

4.2. Порушення трудової, фінансової дисципліни.

4.3. Відсутність результативності у виконанні окреслених завдань, низький рівень виконавчої дисципліни.

4.4. Несвоєчасне подання звітних та інших даних відповідно графіку або вимог управлінь, відділів, органів місцевого самоврядування.

4.5. Працівники, яких звільнено з ініціативи адміністрації або на яких накладено адміністративне чи дисциплінарне стягнення, позбавляються премії у повному розмірі.

4.6. Працівників,  які не забезпечили своєчасного і якісного виконання покладених на них завдань, допустили суттєві помилки та упущення в роботі, порушення трудової дисципліни, може бути позбавлено премії частково або повністю.

 

 1. Джерела преміювання.

 

5.1. Премія працюючим виплачується в межах фонду на преміювання передбаченого в кошторисі та економії фонду оплати праці. Розмір економії заробітної плати визначається як різниця між плановою сумою асигнувань за кошторисом (з урахуванням змін, що відбуваються за встановленим порядком) та сумою фактичних видатків.

 

 1. Надання матеріальної допомоги.

 

6.1. Матеріальна допомога на оздоровлення  надається керівникам та іншим  працівникам  клубного закладу та бібліотек в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.

6.2. За умови наявності передбачуваного фінансування за фондом оплати праці керівникам та іншим  працівникам  клубного закладу та бібліотек надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує один посадовий оклад на рік.

6.3. Матеріальна допомога надається штатним працівникам  та сумісникам.

6.4. Матеріальна допомога надається за заявою працівника в межах наявності коштів, розмір її встановлюється головою селищної ради.

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                        Анастасія ПЕДАН

 


Версія для друку Написати листа
Про цей сайт | Запитання | Адміністратор