http://nmgubinsel.dp.gov.ua
Головна сторінка | Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Губиниська сел/рада >> Рішення сьомої сесії восьмого скликання
Про затвердження Положення про надання платних послуг Комунальним підприємством “ Мар'янівське ”
Версія для друку Написати листа

                                                                                                                              П Р О Є К Т

 

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ГУБИНИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

НОВОМОСКОВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

VIII СКЛИКАННЯ

                                                        СЬОМА  СЕСІЯ

 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я

 

 2021 року                                                                                               - 7/VIII

 

Про затвердження Положення про надання

 платних послуг Комунальним підприємством

“ Мар'янівське ”

 

        Відповідно до  статті 26  Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою відшкодування обґрунтованих витрат на надання платних  послуг  Комунальним підприємством “Марянівське” та згідно рекомендацій   постійної комісії  з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку, Губиниська селищна рада

ВИРІШИЛА:

     1. Затвердити   Положення про платні послуги, які можуть надаватися   Комунальним підприємством Мар’янівське Губиниської селищної  ради (додаток 1);

     2. Затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися   Комунальним    підприємством Мар’янівське Губиниської селищної  ради (додаток 2);

     3. Доручити  директору Комунального підприємства  Мар’янівське:

         3.1. Забезпечити надання платних послуг, вказаних в додатку 2;

        3.2.  Здійснювати постійну координацію робіт з надання платних послуг;

       3.3.Забезпечити правильне надходження та використання коштів, отриманих від надання платних послуг.

      4. Оприлюднити перелік платних послуг Комунального підприємства  Мар’янівське  на офіційному веб сайті Губиниської селищної ради.

       5.  Контроль за виконанням рішення покласти на   постійну комісію  з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку.

 

 

 

Селищний голова                                                                 Петро ЄРЬОМЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Затверджено

                                                                                                 ___________ 2021 року №___________

                                                                                             

Положення

про платні послуги, які можуть надаватися комунальним підприємством «Мар’янівське» Губиниської селищної  ради

 

  1. Загальні положення

1.1. Положення про платні послуги, які можуть надаватися комунальним підприємством «Мар’янівське» Губиниської селищної  ради (надалі – Положення) розроблено відповідно до вимог Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про житлово-комунальні послуги» №1875-IV від 24.06.2004 та керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою впровадження платних послуг комунальним підприємством «Мар’янівське» Губиниської селищної ради населенню, бюджетним установам та іншим споживачам, на рівні економічного обґрунтування витрат на надання цих послуг.

1.2. Це Положення встановлює тарифи на платні послуги, що надаються КП «Мар’янівське» з метою відшкодування собівартості даних послуг та поліпшення внутрішнього управління витратами.

2. Порядок надання платних послуг населенню

 2.1. Платні послуги фізичним та юридичним особам, що надаються КП «Мар’янівське», регламентовані  відповідно до Статуту, затвердженого рішенням Губиниської селищної ради №37-4/VII від 02.02.2021(далі – Статут).

2.2. КП «Мар’янівське» надає платні послуги, які відповідають Переліку платних послуг, які надаються в комунальному закладі відповідно до Статуту та вимог діючого законодавства України, для більш якісного обслуговування потреб фізичних та юридичних осіб.

2.3. Послуги, вказані у п.2.2. цього Положення, надаються на підставі тарифів, що розраховуються економістом і відповідальним працівником КП «Мар’янівське», погоджуються керівником, та затверджуються рішенням виконкому.

2.4. Структурні підрозділи  КП «Мар’янівське» забезпечують населення доступною та достовірною інформацією про порядок надання платних послуг фізичним та юридичним особам та їх тарифів. Перелік платних послуг, що надає КП «Мар’янівське містить Додаток 1 до цього положення.

 2.5. Контроль за організацією і якістю надання платних послуг населенню, а також за правильністю використання тарифів на платні послуги здійснює керівництво КП «Мар’янівське».

3. Порядок розрахунку тарифів на платні послуги

3.1. Тарифи на платні послуги фізичним особам, що надаються населенню в  КП «Мар’янівське», розраховані індивідуально з урахуванням економічно обґрунтованих витрат.

3.2. Базою для встановлення тарифів на платні послуги є їх собівартість, в яку входять:

 - витрати на оплату праці персоналу;

 - відрахування на соціальне страхування, в цільові фонди, які передбачені законодавством;

 - матеріальні витрати, які визначені за розрахунковими показниками;

- об’єктивно обґрунтовані розрахунки накладних витрат по підрозділах за результатами проведеного аналізу затрат та встановлюється у процентному співвідношенні до загальної суми витрат – накладні витрати становлять 10%.

 - інші витрати (непрямі витрати) з урахуванням конкретних умов функціонування закладу. Ця сума визначається у процентному співвідношенні до загальної суми витрат у комунальному закладі та складає до 15 % від собівартості платних послуг.

3.3. Розрахунок тарифів на платні послуги здійснюється щороку, з урахуванням фактичних витрат КП «Мар’янівське» на основі його фінансового плану.

3.4. При потребі протягом року тарифи на платні послуги можуть бути розширені та доповнені.

3.5. Отримані кошти від платних послуг витрачаються КП «Мар’янівське» самостійно,  відповідно до затвердженого кошторису з урахуванням норм Статуту, за якими доходи (прибутки) прибуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених установчими документами.

3.6. Договір про надання платних послуг повинен відповідати вимогам, визначеним для договорів про надання послуг, які наведені у Цивільному кодексі України. 

4. Оплата послуг

4.1. КП «Мар’янівське» приймає оплату за платні послуги від фізичних і юридичних осіб, у т.ч. страхових компаній.

4.2. Фізичні та юридичні особи розраховуються тільки у безготівковій формі.

4.3. Оплата здійснюється перед наданням платної послуги.

4.4. Відповідальні особи надають платні послуги тільки після пред’явлення отримувачем документа про оплату – банківської квитанції. 

 

5. Розподіл використання грошових надходжень

5.1. Кошти, отримані від надання платних послуг, КП «Мар’янівське» використовує винятково в межах статутної діяльності, з дотриманням пунктів 1.13 Статуту, Отримані кошти КП «Мар’янівське» спрямовує на фінансування видатків та досягнення соціальної мети діяльності.

5.2. Пріорітетні напрями розподілу коштів, отриманих за надання платних послуг:

- оплата праці працівників – передусім тих, які забезпечують надання платних послуг; сплата ЄСВ, інших зарплатних податкових зборів, що відповідає нормам Статуту;

-  оновлення матеріально-технічної бази КП «Мар’янівське»

6. Прикінцеві положення

6.1.Положення набирає чинності з дати його затвердження та опублікування.

6.2. Зміни до Положення погоджуються Засновником. Перегляд Положення зумовлюють зміни оргструктури КП «Мар’янівське», складу платних послуг, законодавства.

6.3. Додатки до цього положення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                Анастасія ПЕДАН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Додаток 2

                                                                                      до рішення №       - 7 /VIIІ

від                2021р.

 

Вартість послуг за видачу технічних умов, видачу тимчасових технічних умов, змін до технічних умов та поновлення технічних умов, проведення обстеження, технічний супровід, виготовлення акту балансового розмежування, огляд прихованих робіт, супровід та огляд гідравлічного випробування напірних мереж по каналізації, технічне приймання мереж каналізації, послуг по чистці, промивці, приєднанню до каналізаційних трубопроводів, послуг по виконанню врізок сталевих труб і підключення новозбудованих водопроводів в межах та за межами що надає КП «Мар'янівське» фізичним та юридичним особам

 

 Найменування послуги для фізичних осіб

Вартість грн

 
 
 

1

Проведення обстеження та надання консультативно-інформаційних послуг по водопровідно-каналізаційних мережах (А4)

254,86

 

2

Проведення обстеження та надання консультативно-інформаційних послуг по водопровідно-каналізаційних мережах (А3)

616,04

 

3

Проведення обстеження та надання консультативно-інформаційних послуг по водопровідно-каналізаційних мережах (А0)

544,8

 

4

Надання послуг з виготовлення опитувальго листа

516,83

 

5

Проведення обстеження і виготовлення висновку по місцю розташування автогаража

572,17

 

6

Технічний супровід фізичних осіб по по вопостачанню

1191,11

 

7

Технічний супровід фізичних осіб по каналізуванню

1191,11

 

8

Технічний супровід фізичних осіб по водопостачанню та каналізації

2550,91

 

9

Видача технічних умов (водопостачання)

1126,43

 

10

Видача технічних умов (водовідведення)

1126,43

 

11

Видача технічних умов (водопостачання, водовідведення)

2042,06

 

12

Видача тимчасових технічних умов для фізичних осіб (водопостачання)

293,69

 

13

Видача тимчасових технічних умов для фізичних осіб (водовідведення)

293,69

 

14

Видача тимчасових технічних умов для фізичних осіб (водопостачання,водовідведення)

529,74

 

15

Видача змін до технічних умов та поновлених технічних умов для фізичних осіб (водопостачання)

598,4

 

16

Видача змін до технічних умов та поновлених технічних умов для фізичних осіб (водовідведення)

598,4

 

17

Видача змін до технічних умов та поновлених технічних умов для фізичних осіб (водопостачання,водовідведення)

1127,75

 

18

Виготовлення акту балансового розмежування для фізичних осіб без виїзду на місце

128,86

 

19

Виготовлення акту балансового розмежування для фізичних осіб з виїздом на місце

460,68

 

20

Виготовлення довідки про тиск у мережі водопроводу та наявність пожежних гідрантів

742,32

 

21

Виготовлення довідки про відсутність або наявність централізованого водопостачання та водовідведення

104,38

 

22

Чистка каналізаційних колодязів та каналізаційних трубопроводів

1307,38

 

23

Відключення каналізаційної мережі

1848,7

 

24

Включення каналізаційної мережі

1830,47

 

25

Промивка каналізаційної мережі а/м КО-502

1944,14

 

26

Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючих каналізаційних колодязів до дворових та магістральних трубопроводів Д від 110 до 330 мм включно

1865,34

 

27

Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючих каналізаційних колодязів до магістральних трубопроводів Д від 400 до 600 мм включно

2273,78

 

28

Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючих каналізаційних колодязів до магістральних трубопроводів Д від 700 до 1500 мм включно

5073,7

 

29

Виконання врізки труб до існуючих водопровідних мереж Д=25 (без матеріалів)

1019,41

 

30

Виконання врізки труб до існуючих водопровідних мереж Д=32 (без матеріалів)

1019,41

 

31

Виконання врізки труб до існуючих водопровідних мереж Д=40 (без матеріалів)

1019,41

 

32

Виконання врізки труб до існуючих водопровідних мереж Д=50 (без матеріалів)

1019,41

 

33

Виконання врізки труб до існуючих водопровідних мереж Д=80 (без матеріалів)

1655,63

 

34

Виконання врізки труб до існуючих водопровідних мереж Д=100 (без матеріалів)

1655,63

 

35

Виконання врізки труб до існуючих водопровідних мереж Д=150 (без матеріалів)

2511,4

 

36

Виконання врізки труб до існуючих водопровідних мереж Д=200 (без матеріалів)

3521,89

 

37

Виконання врізки труб до існуючих водопровідних мереж Д=250 (без матеріалів)

4610,94

 

38

Виконання врізки труб до існуючих водопровідних мереж Д=25 (без матеріалів)

1148,51

 

39

Виконання врізки труб до існуючих водопровідних мереж Д=32 (без матеріалів)

1148,51

 

40

Виконання врізки труб до існуючих водопровідних мереж Д=40 (без матеріалів)

1148,51

 

41

Виконання врізки труб до існуючих водопровідних мереж Д=50 (без матеріалів)

1148,51

 

42

Виконання врізки труб до існуючих водопровідних мереж Д=80 (без матеріалів)

1784,71

 

43

Виконання врізки труб до існуючих водопровідних мереж Д=100 (без матеріалів)

1784,71

 

44

Виконання врізки труб до існуючих водопровідних мереж Д=150 (без матеріалів)

2640,5

 

45

Виконання врізки труб до існуючих водопровідних мереж Д=200 (без матеріалів)

3650,99

 

46

Виконання врізки труб до існуючих водопровідних мереж Д=250(без матеріалів)

4740,02

 

47

Обстеження мереж водопроводу, які не знаходяться на балансі підприємства

787,8

 

48

Відключення/включення водогону (без матеріалів), які не знаходяться на балансі підприємства

1820,35

 

49

Відключення/включення водогону (без матеріалів, без водовідливу), які не знаходяться на балансі підприємства

1002,1

 

50

Пломбування одного лічильника холодної води (населення)

48,78

 

51

Пломбування двох лічильників холодної води (населення)

65,03

 

52

Пломбування трьох лічильників холодної води (населення)

81,31

 

53

Розпломбування одного лічильника холодної води (населення)

42,14

 

54

Розпломбування двох лічильників холодної води (населення)

51,77

 

55

Розпломбування трьох лічильників холодної води (населення)

61,43

 

56

Повірка водолічильника Д-15 мм

89,86

 

57

Повірка водолічильника Д-20 мм

197,34

 

58

Повірка водолічильника Д-25,32 мм

359,54

 

59

Повірка лічильника Д-40 мм

379,09

 

60

Повірка лічильника Д-50, 65, 80 мм

523,21

 

61

Повірка водолічильника Д-100, 150 мм

673,7

 

62

Установка (монтаж) водолічильника Д-15 мм після чергової повірки

123,44

 

63

Установка (монтаж) лічильника Д-20 мм після чергової повірки

123,44

 

64

Установка (монтаж) лічильника Д-25 мм після чергової повірки

189,66

 

65

Установка (монтаж) лічильника Д-32 мм після чергової повірки

189,66

 

66

Установка (монтаж) лічильника Д-40 мм після чергової повірки

253,72

 

67

Установка (монтаж) лічильника Д-50, 65, 80 мм після чергової повірки

523,78

 

68

Установка (монтаж) лічильника Д-100, 150 мм після чергової повірки

723,08

 

69

Зняття (демонтаж) водолічильника на чергову повірку Д-15 мм

123,44

 

70

Зняття (демонтаж) лічильника Д-20 мм на чергову повірку

123,44

 

71

Зняття (демонтаж) лічильника Д-25 мм на чергову повірку

189,66

 

72

Зняття (демонтаж) лічильника Д-32 мм на чергову повірку

189,66

 

73

Зняття (демонтаж) лічильника Д-40 мм на чергову повірку

253,72

 

74

Зняття (демонтаж) лічильника Д-50, 65, 80 мм на чергову повірку

523,78

 

75

Зняття (демонтаж) лічильника Д-100, 150 мм на чергову повірку

723,08

 

76

Включення споживачів до внутрішньобудинкових/внутрішньодворових мереж водопочтачання

474,77

 

77

Відключення споживачів від внутрішньобудинкових/внутрішньодворових мереж водопочтачання

474,77

 

78

Обстеження на можливість встановлення вузла комерційного обліку питної води

468,72

 

 Найменування послуги для юридичних осіб

Вартість грн

 

п/п

 

 

 

1

Проведення обстеження та надання консультативно-інформаційних послуг по водопровідно-каналізаційних мережах (А4)

254,86

 

2

Проведення обстеження та надання консультативно-інформаційних послуг по водопровідно-каналізаційних мережах (А3)

616,04

 

3

Проведення обстеження та надання консультативно-інформаційних послуг по водопровідно-каналізаційних мережах (А0)

742,38

 

4

Надання послуг з виготовлення опитувальго листа

516,83

 

5

Проведення обстеження і виготовлення висновку по місцю розташування автогаража

572,17

 

6

Видача технічних умов для юридичних осіб (водопостачання)

2466,25

 

7

Видача технічних умов для юридичних осіб (водовідведення)

2466,25

 

8

Видача технічних умов для юридичних осіб (водопостачання,водовідведення)

3933,5

 

9

Видача тимчасових технічних умов для юридичних осіб (водопостачання)

741,71

 

10

Видача тимчасових технічних умов для юридичних осіб (водовідведення)

741,71

 

11

Видача тимчасових технічних умов для юридичних осіб (водопостачання,водовідведення)

1166,11

 

12

Видача змін до технічних умов та поновлених технічних умов для юридичних осіб (водопостачання)

1106,23

 

13

Видача змін до технічних умов та поновлених технічних умов для юридичних осіб (водовідведення)

1106,23

 

14

Видача змін до технічних умов та поновлених технічних умов для юридичних осіб (водопостачання,водовідведення)

1982,16

 

15

Виготовлення акту балансового розмежування для юридичних осіб без виїзду на місце

128,86

 

16

Виготовлення акту балансового розмежування для юридичних осіб з виїздом на місце

460,68

 

17

Виготовлення довідки про тиск у мережі водопроводу та наявність пожежних гідрантів

742,32

 

18

Виготовлення довідки про відсутність або наявність централізованого водопостачання та водовідведення

104,38

 

19

Огляд прихованих робіт водопроводу (юридичні особи)

877,3

 

20

Нагляд за гідравлічним випробуванням напірних мереж по водопостачанню (юридичні особи)

877,56

 

21

Технічне приймання мереж водопроводу (юридичні особи)

882,17

 

22

Огляд прихованих робіт каналізації (юридичні особи)

877,3

 

23

Супровід гідравлічного випробування напірних мереж по каналізації (юридичні особи)

877,3

 

24

Супровід гідравлічного випробування безнапірних мереж по каналізації (юридичні особи)

877,56

 

25

Технічне приймання мереж каналізації (юридичні особи)

882,17

 

26

Включення каналізаційної мережі

1830,47

 

27

Відключення каналізаційної мережі

1848,7

 

28

Чистка каналізаційних колодязів та каналізаційних трубопроводів

1307,38

 

29

Промивка каналізаційної мережі а/м КО-502

1944,14

 

30

Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючих каналізаційних колодязів до дворових та магістральних трубопроводів Д від 110 до 330 мм включно

1865,34

 

31

Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючих каналізаційних колодязів до магістральних трубопроводів Д від 400 до 600 мм включно

2273,78

 

32

Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючих каналізаційних колодязів до магістральних трубопроводів Д від 700 до 1500 мм включно

5073,7

 

33

Виконання врізки труб до існуючих водопровідних мереж Д=25 (без матеріалів)

1019,41

 

34

Виконання врізки труб до існуючих водопровідних мереж Д=32 (без матеріалів)

1019,41

 

35

Виконання врізки труб до існуючих водопровідних мереж Д=40 (без матеріалів)

1019,41

 

36

Виконання врізки труб до існуючих водопровідних мереж Д=50 (без матеріалів)

1019,41

 

37

Виконання врізки труб до існуючих водопровідних мереж Д=80 (без матеріалів)

1655,63

 

38

Виконання врізки труб до існуючих водопровідних мереж Д=100 (без матеріалів)

1655,63

 

39

Виконання врізки труб до існуючих водопровідних мереж Д=150 (без матеріалів)

2511,4

 

40

Виконання врізки труб до існуючих водопровідних мереж Д=200 (без матеріалів)

3521,89

 

41

Виконання врізки труб до існуючих водопровідних мереж Д=250 (без матеріалів)

4610,94

 

42

Виконання врізки труб до існуючих водопровідних мереж Д=25 (без матеріалів)

1148,51

 

43

Виконання врізки труб до існуючих водопровідних мереж Д=32 (без матеріалів)

1148,51

 

44

Виконання врізки труб до існуючих водопровідних мереж Д=40 (без матеріалів)

1148,51

 

45

Виконання врізки труб до існуючих водопровідних мереж Д=50 (без матеріалів)

1148,51

 

46

Виконання врізки труб до існуючих водопровідних мереж Д=80 (без матеріалів)

1784,71

 

47

Виконання врізки труб до існуючих водопровідних мереж Д=100 (без матеріалів)

1784,71

 

48

Виконання врізки труб до існуючих водопровідних мереж Д=150 (без матеріалів)

2640,5

 

49

Виконання врізки труб до існуючих водопровідних мереж Д=200 (без матеріалів)

3650,99

 

50

Виконання врізки труб до існуючих водопровідних мереж Д=250(без матеріалів)

4740,02

 

51

Обстеження мереж водопроводу, які не знаходяться на балансі підприємства

787,8

 

52

Відключення/включення водогону (без матеріалів), які не знаходяться на балансі підприємства

1820,35

 

53

Відключення/включення водогону (без матеріалів, без водовідливу), які не знаходяться на балансі підприємства

1002,1

 

54

Пломбування одного лічильника холодної води (юридичні особи)

85,81

 

55

Пломбування двох лічильників холодної води (юридичні особи)

170,42

 

56

Розпломбування одного лічильника холодної води (юридичні особи)

79,19

 

57

Розпломбування двох лічильників холодної води за однією адресою (юридичні особи)

157,2

 

58

Повірка водолічильника Д-15 мм (без калібрування)

89,66

 

59

Повірка водолічильника Д-20 мм

197,34

 

60

Повірка водолічильника Д-25,32 мм

359,54

 

61

Повірка лічильника Д-40 мм

379,09

 

62

Повірка лічильника Д-50, 65, 80 мм

523,21

 

63

Повірка водолічильника Д-100, 150 мм

673,7

 

64

Установка (монтаж) водолічильника Д-15 мм після чергової повірки

123,44

 

65

Установка (монтаж) лічильника Д-20 мм після чергової повірки

123,44

 

66

Установка (монтаж) лічильника Д-25 мм після чергової повірки

189,66

 

67

Установка (монтаж) лічильника Д-32 мм після чергової повірки

189,66

 

68

Установка (монтаж) лічильника Д-40 мм після чергової повірки

253,72

 

69

Установка (монтаж) лічильника Д-50, 65, 80 мм після чергової повірки

523,78

 

70

Установка (монтаж) лічильника Д-100, 150 мм після чергової повірки

723,08

 

71

Зняття (демонтаж) водолічильника на чергову повірку Д-15 мм

123,44

 

72

Зняття (демонтаж) лічильника Д-20 мм на чергову повірку

123,44

 

73

Зняття (демонтаж) лічильника Д-25 мм на чергову повірку

189,66

 

74

Зняття (демонтаж) лічильника Д-32 мм на чергову повірку

189,66

 

75

Зняття (демонтаж) лічильника Д-40 мм на чергову повірку

253,72

 

76

Зняття (демонтаж) лічильника Д-50, 65, 80 мм на чергову повірку

523,78

 

77

Зняття (демонтаж) лічильника Д-100, 150 мм на чергову повірку

723,08

 

78

Включення споживачів до внутрішньобудинкових/внутрішньодворових мереж водопочтачання

474,77

 

79

Відключення споживачів від внутрішньобудинкових/внутрішньодворових мереж водопочтачання

474,77

 

80

Обстеження на можливість встановлення вузла комерційного обліку питної води

468,72

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                           Анастасія ПЕДАН

 

 


Версія для друку Написати листа
Про цей сайт | Запитання | Адміністратор