http://nmgubinsel.dp.gov.ua
Головна сторінка | Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Губиниська сел/рада >> Рішення сьомої сесії восьмого скликання
Про внесення змін до Cтатуту комунального підприємства “Мар'янівське” Губиниської селищної ради
Версія для друку Написати листа

                                                                                                                                                     П Р О Є К Т                                                                                                                                 

                                                                   

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ГУБИНИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

НОВОМОСКОВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

VIII CКЛИКАННЯ

СЬОМА  СЕСІЯ

---

Р І Ш Е Н Н Я

2021 року                                                                                                – 7 /VIII

 

Про внесення змін до Cтатуту

комунального підприємства Мар'янівське

Губиниської селищної ради

 

 

З метою впорядкування діяльності, посилення ефективності та досконалення роботи комунального підприємства, яке знаходяться у комунальній власності Губиниської селищної ради, на підставі ст.ст. 26, 59, 60, п.10 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. ст. 57, 58, 63, 78 Господарського кодексу України, Губиниська селищна рада

ВИРІШИЛА:

       1. Внести зміни до Статуту комунального підприємства “Мар'янівське” Губиниської селищної ради затвердженого рішенням сесії селищної ради 02.02.2021 року № 37 – 4/VIII

 1.  Пункт 1.5. статті 1. Загальні положення Статуту Губиниської селищної ради викласти у такій редакції:

          1.5. Для здійснення господарської діяльності Підприємства Власник створює статутний капітал у сумі 6350,0 тис гривень (шість мільйонів триста п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок).

 

     3.Затвердити Статут комунального підприємства “Мар'янівське” Губиниської селищної ради   у новій редакції, що додається.

3.  Доручити комунальному підприємству “Мар'янівське” Губиниської селищної ради  забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію змін  до Статуту комунального підприємства “Мар'янівське” Губиниської селищної ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань інфраструктури, транспорту, благоустрою, житлово-комунального господарства, та комунальної власності.

 

Селищний голова                                                                    Петр ЄРЬОМЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено
Рішенням сесії (зі змінами)
від _______2021 р. №     
 - 7/VIII
Селищний голова 

___________________ П.В. Єрьоменко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«МАР’ЯНІВСЬКЕ»

ГУБИНИСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ідентифікаційний код юридичної особи 31824618

 

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Губиниха

2021 рік

 

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці зміни є новою редакцією Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МАР’ЯНІВСЬКЕ» ГУБИНИСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (ідентифікаційний код юридичної особи 31824618).

З моменту державної реєстрації цього Статуту втрачає чинність Статут, затверджений Рішенням Мар’янівської сільської ради від 11.01.2002 р. № 5-XX/XXIII, зареєстрований начальником управління економіки Новомосковської Райдержадміністрації Копиловою Т.Ю., реєстраційна справа № 04052324 Ю 0010531 від 10.05.2002 р.

Даний Статут є єдиним установчим документом Підприємства.

1.2. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАР’ЯНІВСЬКЕ» ГУБИНИСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (далі по тексту – Підприємство) є комунальним, унітарним, комерційним підприємством, що засноване на майні, що є спільною власністю територіальної громади Губиниської селищної ради.

1.3. Власником Підприємства є Губиниська селищна об’єднана територіальна громада, в особі Губиниської селищної ради (ідентифікаційний код юридичної особи 04338457, місце знаходження: Україна, 51250, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, селище міського типу Губиниха, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, будинок 16)(далі - Власник).

1.4. Орган, до сфери управління якого входить Підприємство, визначається селищною радою (далі – Уповноважений орган).

             1.5. Для здійснення господарської діяльності Підприємства Власник створює статутний капітал у сумі 6 350,0 тис гривень (шість мільйонів триста п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок).

Статутний капітал комунального підприємства утворюється Власником до реєстрації його як суб’єкта господарювання.

Статутний капітал Підприємства підлягає сплаті до закінчення першого року з дня державної реєстрації такого Підприємства.

Розмір статутного капіталу Підприємства визначається та може бути змінений за відповідним рішенням Власника. Відповідні зміни вносяться до Статуту протягом трьох місяців після завершення бюджетного року, в якому фактично змінено статутний капітал.

1.6. Підприємство є юридичною особою, здійснює свою діяльність на засадах господарської самостійності, госпрозрахунку, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням, інші атрибути та кодом ЄДРПОУ.

1.7. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку.

Підприємство від свого імені виступає учасником судових процесів.

1.8. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

1.9. Найменування Підприємства:

повне найменування: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАР’ЯНІВСЬКЕ» ГУБИНИСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ;

скорочене найменування: КП «МАР’ЯНІВСЬКЕ».

1.10. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 51261, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, село Мар’янівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 16.

1.11. Підприємство може мати вивіску встановленого зразка зі своїм найменуванням, власну символіку, прапор, герб, інші атрибути.

1.12. Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не є юридичними особами, які діють на підставі затверджених Підприємством, та узгоджених з Уповноваженим органом  Положень про них та встановлене цим Статутом.

1.13. Підприємство щорічно планує діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на послуги, які надає, та необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Підприємства, підвищення прибутку.

Розподіл прибутку проводиться після відрахування відповідних податків та обов’язкових платежів до бюджету.

1.14. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Власника, актами органів місцевого самоврядування, розпорядженнями селищного голови, а також цим Статутом.

 

СТАТТЯ 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Метою створення і діяльності Підприємства є господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою отримання прибутку, сприянню органам місцевого самоврядування в активізації соціально-економічного розвитку території яка входить у склад Губиниської селищної  територіальної громади.

2.2. Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети, у відповідності до діючої класифікації видів економічної діяльності є:

 1. Забір, очищення та постачання води(КВЕД 36.00)

Цей клас включає:

 • забір води з рік, озер, свердловин тощо;
 • збирання дощової води;
 • очищення води для водопостачання;
 • оброблення води для виробничих та інших потреб;
 • знесолення морської води або підземних вод для виробництва води як основної продукції;
 • розподілення води водопроводами, транспортом або іншими засобами;
 • роботу зрошувальних каналів. 
 1. Каналізація, відведення й очищення стічних вод(КВЕД 37.00)

Цей клас включає:

 • роботу каналізаційних систем та установок для очищення стічних вод;
 • збирання та транспортування побутових або промислових стічних вод одноразового або багаторазового використання, а також дощової води, засобами каналізаційної системи, колекторів, цистерн та інших засобів транспортування (наприклад, транспортних засобів для збирання стічних вод тощо);
 • спорожнення та очищення вигрібних ям, стічних колодязів і септичних резервуарів, обслуговування хімічних туалетів;
 • очищення стічних вод (у т.ч. побутових і промислових стічних вод, води з плавальних басейнів тощо) за допомогою механічного, хімічного та біологічного оброблення, такого як додавання хімікатів, фільтрація, седиментація тощо;
 • технічний огляд і чищення стічних труб і дренажних каналів, у т.ч. прочищення каналізаційних труб гнучкими стержнями.
 1. Збирання безпечних відходів (КВЕД 38.11)

Цей клас включає:

 • збирання безпечних твердих побутових і промислових відходів у місцях їх накопичення, сміттєвих контейнерах, ємностях тощо та змішаних відновлюваних матеріалів;
 • збирання матеріалів, придатних для вторинного використання;
 • збирання сміття з урн у громадських місцях;

Цей клас також включає:

 • збирання будівельних відходів та відходів розбирання будівель;
 • збирання та видалення сміття, такого як щітки та щебінь;
 • збирання відходів текстильного виробництва;
 • діяльність з вивезення безпечних відходів у місця їх перероблення;
 1. Оброблення та видалення безпечних відходів(КВЕД 38.21)

Цей клас включає:

 • видалення та оброблення твердих або нетвердих безпечних відходів перед їх утилізацією;
 • експлуатацію полігонів для захоронення безпечних відходів;
 • видалення безпечних відходів шляхом спалювання або іншими методами, з одержуванням електроенергії або пари, компосту, замінників палива, біогазу та інших побічних продуктів для подальшого використання, або без їх одержування;
 • оброблення органічних відходів для їх подальшої утилізації;
 1. Будівництво житлових і нежитлових будівель(КВЕД 41.20)

Цей клас включає:

 • будівництво всіх типів житлових будівель, одноквартирних будівель, багатоквартирних будівель, у т.ч. багатоповерхових;
 • будівництво всіх типів нежитлових будівель, будівель для промислового використання, наприклад, фабрик, заводів, майстерень, складальних цехів тощо, лікарень, шкіл, офісних будівель, готелів, магазинів, торговельних пасажів, ресторанів, будівель аеропортів, критих спортивних комплексів, гаражів, у т.ч. підземних, складів, будівель релігійного призначення;
 • монтаж та установлення збірних конструкцій на будівельних майданчиках (не залежно від того, чи є ці конструкції власного виготовлення);

Цей клас також включає:

 • реконструкцію, реставрацію та ремонт житлових будівель;
 1. Будівництво трубопроводів(КВЕД 42.21)

Цей клас включає:

 • будівництво інженерних споруд, магістральних та інших трубопроводів, споруд водопровідних магістралей і водоводів, іригаційних систем (каналів), водосховищ;
 • будівництво каналізаційних систем, у т.ч. їх ремонт, водоочисних споруд, насосних станцій.

Цей клас також включає:

 • буріння водяних свердловин і колодязів
 • роботи з проходження шахтних стволів (шурфів)
 1. Будівництво інших споруд, н.в.і.у.(КВЕД 42.99)

Цей клас включає:

 • будівництво промислових споруд, крім будівель нафтопереробних заводів, хімічних заводів;
 • будівельні роботи, крім будівництва будівель, наприклад відкритих спортивних комплексів.

Цей клас також включає:

 • будівництво споруд добувної промисловості та пов'язаних із ними споруд, таких як станції навантаження і розвантаження, головні шахтні стволи й шахтні копери, тунелі й горизонтальні виробки;
 • поділ земель із подальшим їх благоустроєм (наприклад, будівництво додаткових доріг, комунальної інфраструктури тощо).
 1. Знесення(КВЕД 43.11)

Цей клас включає:

 • розбирання або злам будівель і споруд.
 1. Підготовчі роботи на будівельному майданчику(КВЕД 43.12)

Цей клас включає:

 • розчищення будівельних майданчиків;
 • виконання земляних робіт: виймання ґрунту, планування та вирівнювання будівельних майданчиків, риття траншей, видалення скельних порід тощо;
 • підготовку ділянок для гірничих робіт:розкривні роботи та інші роботи з підготовки ділянок для добування корисних копалин, крім родовищ нафти та газу, підривні роботи (у т.ч. послуги піротехніків, пов'язані з будь-якими видами діяльності).

Цей клас також включає:

 • дренажні роботи на будівельному майданчику;
 • дренажні роботи на сільськогосподарських або лісових ділянках.
 1. Електромонтажні роботи(КВЕД 43.21)

Цей клас включає:

 • установлення електропроводки та електроарматури, телекомунікаційної проводки. комп'ютерних систем і телевізійних кабелів, у т.ч. оптоволоконних кабелів, супутникових антен, систем освітлення, протипожежної сигналізації, охоронної сигналізації, вуличного освітлення та електричного сигнального устаткування, освітлення злітно-посадкових смуг, електричних колекторів сонячної енергії

Цей клас також включає:

 • з'єднання електричного устаткування та побутових приладів, у т.ч. плінтусних обігрівачів;
 • монтаж лічильників електроенергії.
 1. Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування(КВЕД 43.22)

Цей клас включає:

 • монтаж у будівлях або спорудах опалювальних систем (електричних, газових і масляних), печей, стояків водяного охолодження, неелектричних колекторів сонячної енергії, водопровідного та санітарно-технічного устаткування, устаткування для вентиляції та кондиціонування повітря, газопровідної арматури, трубопроводів для подачі пари, систем автоматичного пожежогасіння, автоматичних систем для поливу газонів;
 • монтаж повітроводів.
 1. Штукатурні роботи(КВЕД 43.31)

Цей клас включає:

 • зовнішні та внутрішні штукатурні роботи в будівлях та інших будівельних об'єктах, у т.ч. штукатурне ліплення.
 1. Малярні роботи та скління(КВЕД 43.34)

Цей клас включає:

 • фарбування будівель зовні та всередині;
 • фарбування інженерних споруд;
 • установлення скла, дзеркал тощо.
 1. Інші роботи із завершення будівництва(КВЕД 43.39)

Цей клас включає:

 • прибирання нових будівель після завершення їх будівництва;
 • інші завершувальні й оздоблювальні роботи, не віднесені до інших угруповань.
 1. Покрівельні роботи(КВЕД 43.91)

Цей клас включає:

 • монтаж і встановлення дахів;
 • укладання покрівель;
 1. Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.(КВЕД 43.99)

Цей клас включає:

 • будівельні роботи, спеціалізовані на одному аспекті, що поєднує різні види споруд, і які вимагають спеціалізованих навичок або устаткуванням;
 • будівництво фундаментів, у т.ч. забивання паль, волого- та водоізоляційні роботи, зневоложення будівель, проходку шахтних стволів (шурфів);
 • установлення сталевих конструкцій, гнуття сталевої арматури,
 • укладання цегли та каменю;
 • установлення риштовань, робочих площадок та їх демонтаж, крім надання їх в оренду;
 • установлення димоходів і промислових печей;
 • роботи, що вимагають спеціалізованих вимог доступу і певних навичок роботи на висоті, а також використання відповідного устаткування й оснащення, наприклад, роботи на висотних спорудах;
 • підземні роботи;
 • будівництво відкритих плавальних басейнів;
 • очищення паром, піскоструминне оброблення та інші подібні роботи для зовнішніх стін будівель;
 • оренду кранів та іншого будівельного устаткування з оператором, яке розміщене на будівельному майданчику;
 1. Вантажний автомобільний транспорт(КВЕД 49.41)

Цей клас включає:

 • усі види перевезень вантажним автомобільним транспортом:перевезення лісоматеріалів, перевезення великогабаритних вантажів, рефрижераторні перевезення, перевезення великовагових вантажів, перевезення не пакованих вантажів (навалом або наливом), включаючи перевезення автоцистернами, у т.ч. збирання молока на фермах, перевезення автомобілів, перевезення відходів і брухту без діяльності щодо їх збирання або утилізації;

Цей клас також включає:

 • оренду вантажних автомобілів з водієм;
 • вантажні перевезення транспортними засобами з використанням людської або тваринної сили;
 • надання послуг водія без власного вантажного автотранспортного засобу.
 1. Складське господарство(КВЕД 52.10)

Цей клас включає:

 • діяльність із зберігання та складування всіх видів товарів:експлуатацію зерносховищ, товарних складів загального призначення, складів-холодильників, бункерів тощо;

Цей клас також включає:

 • зберігання товарів у зонах вільної торгівлі;
 • заморожування продуктів в інтенсивному потоці повітря.
 1. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах(КВЕД 71.12)

Цей клас включає:

 • інженерний дизайн (тобто застосування законів і принципів інженерії в конструюванні машин, доборі матеріалів, інструментів, структур, процесів і систем) та консультування у сферах:проектування машинобудування, промислового будівництва, проектів будівництва інженерних споруд, гідротехнічних споруд і транспортного будівництва,

проектів управління водними ресурсами, проектів у сфері електроніки та електротехніки, добувної інженерії, хімічної технології, машинобудування, організації виробництва, системотехніки, техніки безпеки;

 • розроблення проектів систем кондиціонування, охолодження, інженерні розробки щодо контролю санітарного стану та забруднення навколишнього середовища, боротьби із шумом тощо;
 • геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження
 • діяльність у сфері геодезії:вимірювання земельних ділянок та їх меж, гідрологічні розвідувальні роботи, роботи з вивчення підземних шарів, картографічна діяльність і діяльність із надання даних щодо просторових параметрів
 1. Технічні випробування та дослідження(КВЕД 71.20)

Цей клас включає:

 • проведення фізичних, хімічних, інших випробувань щодо всіх видів матеріалів, які підлягають аналізу, та продуктів, у т.ч.:акустичні та вібраційні випробування, дослідження складу мінералів та вмісту в них домішок тощо, дослідження у сфері гігієни харчування, у т.ч. ветеринарний контроль і контроль за виробництвом харчових продуктів, дослідження фізичних та експлуатаційних характеристик матеріалів, таких як сила, товщина, зносостійкість, радіоактивність тощо, випробування властивостей і надійності матеріалів, випробування експлуатаційних характеристик механізмів: двигунів, автомобілів, електронного устаткування тощо, радіографічне тестування зварених швів і стиків, аналіз руйнувань, дослідження та виміри параметрів навколишнього середовища: забруднення повітря та водних ресурсів тощо;
 • сертифікацію продуктів, у т.ч. товарів народного споживання, двигунів, повітряних транспортних засобів, контейнерів під тиском, атомних електростанцій тощо;
 • періодичні випробування автотранспортних засобів на предмет дорожньої безпеки;
 • випробування із застосуванням моделей і макетів (наприклад, повітряних транспортних засобів, водної техніки, гребель тощо);
 • діяльність міліцейських лабораторій.
 1. Обслуговування систем безпеки(КВЕД 80.20)

Цей клас включає:

 • моніторинг або дистанційний контроль електронних систем безпеки, таких як охоронна та пожежна сигналізація, у т.ч. їх установлення й технічне обслуговування;
 • установлення, обслуговування, ремонт і регулювання механічних та електронних захисних пристроїв, сейфів і споруд безпеки для здійснення контролю та дистанційного спостереження.
 1. Інші види діяльності із прибирання(КВЕД 81.29)

Цей клас включає:

 • чищення й обслуговування басейнів;
 • прибирання потягів, автобусів, літаків тощо;
 • очищення внутрішньої частини автоцистерн і трюмів морських танкерів;
 • діяльність із дезінфекції та проведення ліквідаційних заходів (знищення комах, гризунів та інших шкідників);
 • миття пляшок;
 • підмітання вулиць, прибирання снігу та льоду, посипання сіллю чи піском;
 • інші види прибирання, не віднесені до інших угруповань.

Цей клас також включає:

 • прокат пересувних туалетів
 1. Надання ландшафтних послуг(КВЕД 81.30)

Цей клас включає:

 • садіння, догляд і обслуговування: парків та садів, приватних і громадських будівель, громадських і напівгромадських будівель (шкіл, лікарень, адміністративних будівель, церков тощо), муніципальних площ (парків, озеленених територій, цвинтарів тощо), узбіччя (доріг, залізничних і трамвайних шляхів, водних шляхів, портів), промислових і комерційних будівель;
 • рослини для:будинків (садів на дахах будинків, озеленення будинків зовні та всередині), спортивних майданчиків (футбольних полів, майданчиків для ігор у гольф тощо), ігрових майданчиків, галявин для приймання сонячних ванн та інших місць відпочинку, водних об'єктів із проточною або стоячою водою (водойм, ставків, басейнів, канав, систем стічних вод від зрошення рослин);
 • рослини для захисту від шуму, вітру, ерозії, видимості та яскравості;
 • збереження ландшафту та догляд за ним.
 1. Організування поховань і надання суміжних послуг (КВЕД 96.03)

Цей клас включає:

 • поховання та кремацію трупів людей або тварин:
 • підготовку тіла для поховання або кремації, бальзамування та надання інших похоронних послуг
 • поховання або кремацію
 • оренду обладнаного місця в ритуальних залах
 • оренду або продаж місць на цвинтарі
 • догляд за могилами та мавзолеями

2.3. Переважними видами господарської діяльності Підприємства, виходячи із перелічених у п. 2.2. Статуту діючих класифікацій видів економічної діяльності визначаються:

 • Забезпечення відповідного рівня функціонування комунальної системи Губиниської селищної  територіальної громади та дотримання всіма суб’єктами відносин вимог щодо благоустрою території в межах даної об’єднаної територіальної громади.
 • Отримання прибутку під час участі у ринкових та інших взаємовідносинах на основі задоволення потреб громадян, колективних, державних та інших підприємств у виробництві продукції і товарів, тимчасового погіршення існуючого благоустрою території об’єднаної територіальної громади, інспектування а також виконання робіт і послуг у сферах, що обумовлені предметом діяльності Підприємства;
 • Забезпечення зайнятості населення, створення умов для працевлаштування мешканців Губиниської селищної  територіальної громади за умови ефективного використання трудових ресурсів та реалізації програм підвищення кваліфікації;

2.4. Основна діяльність Підприємства спрямована на:

 • водопостачання та водовідведення;
 • оброблення та видалення безпечних відходів;
 • будівництво житлових і нежитлових будівель;
 • діяльність у сфері архітектури;
 • обслуговування систем безпеки;
 • надання інших послуг (робіт) допоміжного та комерційного характеру;
 • контроль за виконанням суб’єктами відносин вимог щодо благоустрою території в межах даної об’єднаної територіальної громади;
 • ремонт і технічне обслуговування електричного та іншого устаткування;
 • виконання ремонтних, будівельно-монтажних робіт;
 • розробка проектної кошторисної документації на нове будівництво, реконструкцію;
 • надання консультаційних, експертно-аналітичних, інформаційних, маркетингових, рекламних, науково-дослідних, проектно-конструкторських та технологічних послуг;
 • складання технічних регламентів по експлуатації мереж та споруд;
 • будівельні, ремонтно-будівельні, будівельно-монтажні, демонтажні роботи;
 • виробництво, закупівля, реалізація продукції виробничо-технічного призначення;
 • транспортні послуги;
 • індивідуальні послуги;
 • благоустрій території в межах Губиниської селищної об’єднаної територіальної громади, включаючи ремонт доріг, шляхів та інших сполучень;
 • утримання та прибирання зон відпочинку;
 • надання ритуальних послуг;
 • контроль та фіксація тимчасового погіршення існуючого благоустрою території Губиниської селищної ради (пошкодження, знищення, переміщення елементів благоустрою, самовільне зайняття земельних ділянок або їх частин, обмеження доступу до об’єктів благоустрою (їх частин), створення перешкод у користуванні об’єктами благоустрою (їх частинами) або елементами благоустрою, тимчасове ускладнення умов руху пішоходів та/або транспорту, змінення об’єктів благоустрою у зв’язку з проведенням таких робіт (здійсненням заходів) на території Губиниської селищної ради:
 • вскришні, земляні, будівельно-монтажні роботи, розкриття технологічних камер, колекторів і галерей для будівництва, реконструкції, капітального (планового) або аварійного ремонту, відключення, демонтування, винесення із зони забудови інженерних мереж і споруд, здійснення заходів з їх інженерного захисту, підключення зовнішніх інженерних мереж об'єктів будівництва до існуючих інженерних мереж, реконструкції, ремонту будівель, споруд та їх елементів;
 •  встановлення будівельного риштування, підмостків, легких захисних і. протипилових огорож для ремонту будівель і споруд; здійснення заходів з інженерного захисту будівель і споруд;
 •  реконструкція об'єктів благоустрою: перепланування, заміна типу покриття, улаштування та реконструкція під'їзних доріг, в'їздів, підпірних стін, місць зберігання та паркування автотранспорту тощо;
 •  розміщення малих архітектурних форм, вуличних меблів та інших об’єктів на території території Губиниської селищної  територіальної громади;
 •  Укладання договорів про умови тимчасового погіршення існуючого стану та/або зміни об’єктів благоустрою, оформлення ордерів - контрольних карток тимчасового погіршення існуючого стану та/або змінення об’єктів благоустрою Губиниської селищної об’єднаної територіальної громади, ордерів - контрольних карток тимчасового погіршення існуючого стану об’єктів благоустрою Губиниської селищної  територіальної громади у зв’язку з аварійним ремонтом інженерних мереж (споруд), нарахування та отримання плати за тимчасове погіршення існуючого стану та/або змінення об’єктів благоустрою Губиниської селищної  територіальної громади у зв'язку з проведенням таких робіт (здійсненням заходів) на території Губиниської селищної об’єднаної територіальної громади:
 • вскришні, земляні, будівельно-монтажні роботи, розкриття технологічних камер, колекторів і галерей для будівництва, реконструкції, капітального (планового) або аварійного ремонту, відключення, демонтування, винесення із зони забудови інженерних мереж і споруд, здійснення заходів з їх інженерного захисту, підключення зовнішніх інженерних мереж об'єктів будівництва до існуючих інженерних мереж, реконструкції, ремонту будівель, споруд та їх елементів;
 •  розташування будівельних майданчиків та їх огорож, елементів озеленення та ін. повністю або частково поза межами земельних ділянок, право користування якими надано замовникам (забудовникам) згідно з чинним законодавством;
 • розміщення будівельних механізмів, вагончиків, шлагбаумів, обладнання, конструкцій і матеріалів поза межами огороджених будівельних майданчиків або земельних ділянок право користування якими надано замовникам (забудовникам) згідно з чинним законодавством;
 •  встановлення будівельного риштування, підмостків, легких захисних і протипилових огорож для ремонту будівель і споруд; здійснення заходів з інженерного захисту будівель і споруд;
 •  реконструкція об'єктів благоустрою: перепланування, заміна типу покриття, улаштування та реконструкція під'їзних доріг, в'їздів, підпірних стін, місць зберігання та паркування автотранспорту тощо;
 •  попередні заходи запланованої забудови або елементів озеленення території, реконструкції будівель та споруд: геодезичні, будівельно-випробувальні роботи, нівелювання ґрунту, перепланування майданчиків, огородження ділянок для їх розчищення та попередження засміченню;
 •  геологічні та археологічні вишукування;
 •  розміщення малих архітектурних форм і вуличних меблів.
 •  розміщення самовільних споруд (зокрема тимчасових, пересувних), гаражів, огорож, парканів, шлагбаумів, сходів тощо.
 • Нарахування, отримання, примусове стягнення плати за тимчасове погіршення існуючого стану та/або змінення об'єктів благоустрою території Губиниської селищної об’єднаної територіальної громади та/або їх частини (зокрема влаштування на об’єкті благоустрою невластивих йому елементів, малих архітектурних форм, вуличних меблів, конструкцій, споруд, гаражів, огорож, шлагбаумів, сходів тощо) на підставі:
 • договорів про умови тимчасового погіршення існуючого стану та/або зміни об’єктів благоустрою;
 •  актів комісійного обстеження території.
 • Справляння плати за передачу в оренду об’єктів благоустрою; надання оплатного права на використання об’єкта (елементів) благоустрою; справляння витрат за відновлення погіршень об’єктів та елементів благоустрою; справляння відшкодування за збитки, завдані порушеннями правил благоустрою території Губиниської селищної об’єднаної територіальної громади фізичними та юридичними особами всіх форм власності.
 • Надання платних послуг з вимірювання ступеня ущільнення ґрунтів, тепловтрат будівель і споруд, діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, послуг технічного консультування в цих сферах, ландшафтних послуг, архітектурні та дизайнерські послуги, розроблення проектів, вишукувальні роботи; надання консультативної, інформаційної та методичної допомоги юридичним і фізичним особам з питань забезпечення благоустрою, інша діяльність, не заборонена чинним законодавством України.
 •  Забезпечення власними силами або із залученням інших комунальних підприємств та сторонніх організацій демонтажу (розбирання), знесення, будівель, споруд, гаражів, огорож, парканів, шлагбаумів, сходів, конструкцій, машин, устаткування, малих архітектурних форм, вагончиків, контейнерів тощо.
 •  За відповідними дорученнями органів місцевого самоврядування, органів - виконавчої влади, селищного голови, Уповноваженого органу забезпечення благоустрою території Губиниської селищної  територіальної громади, відновлення пошкоджених та/або знищених об’єктів благоустрою (їх частин) та елементів благоустрою, звільнення земельних ділянок та елементів благоустрою від незаконно розташованих на них об’єктів або посівів; здійснення поточного ремонту асфальтобетонного покриття, фігурних елементів мощення, бордюрів, вирівнювання просілих та заміни пошкоджених плит та інших елементів, очищення та фарбування окремих ділянок фасадів будинків, будівель, споруд від зображень, написів, нанесених фарбою тощо.
 • Підготовка в установленому порядку пропозицій для внесення змін у чинне законодавство щодо участі органів місцевого самоврядування, громадських організацій та суб’єктів підприємницької діяльності у реалізації державної політики у сфері благоустрою населених пунктів.
 •  Участь у комплексних програмах соціально-економічного розвитку території Губиниської селищної об’єднаної територіальної громади, координація цієї роботи на окремих напрямах у випадках прийняття відповідних рішень селищної ради та її виконавчого комітету, виконання на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної громади.
 •  У разі виявлення об’єктів та/або елементів благоустрою комунальної власності, які використовуються або існує імовірність того, що будуть використовуватись у діяльності Підприємства, здійснення їх постановки на баланс Підприємства в порядку, визначеному чинним законодавством за вартістю, визначеною згідно з незалежною оцінкою; укладання договорів щодо утримання об’єктів (елементів) благоустрою та/або відшкодування збитків на утримання зазначених об’єктів; залучення коштів та інших осіб для належного утримання та здійснення ремонту об’єктів та/або елементів благоустрою.
 • Реалізація права територіальної громади розпоряджатися об’єктами (елементами) благоустрою на користь територіальної громади за допомогою укладання господарських договорів.
 • Виконувати відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», за завданням Уповноваженого органу у межах своєї компетенції, контроль за станом благоустрою території Губиниської селищної об’єднаної територіальної громади шляхом:
 •  проведення перевірок території;
 •  розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;
 •  участі в обговоренні проектів благоустрою території Губиниської селищної об’єднаної територіальної громади, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;
 •  подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення правил благоустрою території Губиниської селищної об’єднаної територіальної громади;
 •  виконання інших функцій Уповноваженого органу з благоустрою населених пунктів, передбачених чинним законодавством України.
 • Виконувати функції представника територіальної громади, як власника об'єктів благоустрою Губиниської селищної об’єднаної територіальної громади у правовідносинах, що виникають у зв'язку з використанням (експлуатацією) об'єктів благоустрою.
 •  Вимагати від юридичних і фізичних осіб правовстановлюючі, проектно-технічні, землевпорядні, дозвільні та погоджувальні документи з питань, що стосуються благоустрою (використання об'єктів благоустрою) на території Губиниської селищної об’єднаної територіальної громади; перевіряти наявність у суб'єктів господарювання договорів на вивезення твердих побутових відходів, договорів на надання послуг з приймання та утилізації будівельних відходів.
 • Здійснювати контроль за використанням і відновленням об'єктів благоустрою Губиниської селищної об’єднаної територіальної громади у зв'язку з проведенням робіт (здійсненням заходів), зазначених у цьому Статуті.
 • Видавати суб'єктам господарювання усіх форм власності, установам, закладам та фізичним особам обов'язкові до виконання приписи про усунення допущених ними порушень Правил благоустрою території Губиниської селищної  територіальної громади, Правил поводження з відходами у Губиниській селищній територіальній громаді та у зв'язку з самовільним пошкодженням елементів благоустрою, їх несвоєчасним або неякісним відновленням, самовільним зміненням об'єктів благоустрою, незадовільним утриманням закріпленої у встановленому порядку або, прилеглої території, засміченням території Губиниської селищної територіальної громади.
 • Складати та передавати на розгляд адміністративних комісій протоколи про адміністративні правопорушення у сфері благоустрою.
 • Ініціювати та здійснювати комісійні обстеження території із складанням відповідних актів, залучати у разі необхідності до участі в комісійних обстеженнях території необхідних фахівців.
 • Вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням Правил благоустрою території Губиниської селищної  територіальної громади або призводять до її нецільового використання. Вживати передбачені законодавством заходи для припинення або призупинення самовільних дій у сфері благоустрою Губиниської селищної  територіальної громади, відновлення винними особами пошкоджених елементів благоустрою, звільнення території загального користування від самовільно розташованих будівель, споруд, огорож, гаражів, парканів, шлагбаумів, сходів, малих архітектурних форм, конструкцій, вагончиків, контейнерів, а також інших об’єктів, що перешкоджають нормальному руху пішоходів, транспорту, сільськогосподарської техніки та ін.. Залучати до цього у разі необхідності інші установи, організації та підприємства (у тому числі комунальні).
 • Брати участь в інвестиційних проектах відповідно до рішень Власника або Уповноваженого органу в порядку, встановленому чинним законодавством.
 • Забезпечувати виконання інвестиційних проектів, програм, які укладені чи прийнятті за участю Губиниської селищної ради.
 • Надавати послуги з інформаційно-програмного забезпечення та інжинірингові послуги.
 • Надавати оплатне право на тимчасове погіршення існуючого стану та/або змінення об’єкта (об’єктів) благоустрою Губиниської селищної об’єднаної територіальної громади та/або їх частин, використання об’єктів (елементів) благоустрою.
 • Від свого імені реалізовувати будь-яким не забороненим чинним законодавством України, способом право територіальної громади розпоряджатися об’єктами (елементами) благоустрою на користь територіальної громади, в тому числі шляхом укладання і виконання господарських договорів щодо об’єктів (елементів) благоустрою.
 • Організовувати та проводити семінари, лекції, аукціони, ярмарки, лотереї, конкурси, виставки.
 • Займатися видавничою діяльністю.
 • Здійснювати торговельно-закупівельну, торговельно-посередницьку діяльність, роздрібну торгівлю в неспеціалізованих магазинах.
 • Здійснювати діяльність у сфері благоустрою.
 • Здійснювати рекламну діяльність.
 • Надавати в оренду підприємствам, організаціям, установам та громадянам устаткування, транспортних засобів, інвентарю та інших матеріальних цінностей, крім цілісних майнових комплексів та об’єктів нерухомого майна; надавати послуги з організації та проведення заходів, шляхом надання в оренду власного та отриманого в оренду майна.
 • Здійснювати інші функції та повноваження, визначені відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами.

2.5. Підприємство може здійснювати інші види господарської діяльності, що не заборонені законодавством України, та які відповідають цілям і напрямам його діяльності. Усі види діяльності, які згідно із законодавством України  потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Підприємством лише після їх отримання.

2.6. Ціни на послуги, які надаються Підприємством, встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

 

СТАТТЯ 3. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Майно Підприємства є комунальною власністю Губиниської селищної територіальної громадиі закріплене за Підприємством на праві господарського відання.

3.2. Майно Підприємства складають основні фонди, оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

3.3. Власник майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання, здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна безпосередньо або через Уповноважений орган відповідно до цього Статуту та законодавчих актів України.

3.4. Майно Підприємства, придбане ним у процесі здійснення господарської діяльності, належить на праві комунальної власності Губиниській селищній територіальній громаді, в особі Губиниської селищної ради, і перебуває на балансовому обліку Підприємства та може закріплюватися за Підприємством на праві господарського відання на підставі відповідного рішення Власника.

3.5. Джерелами формування майна Підприємства є:

 •  грошові та матеріальні внески, передані Підприємству Власником;
 •  доходи, отримані від господарської діяльності;
 •  надходження від здачі в оренду майнових об’єктів;
 •  кредити банків та інших кредиторів;
 •  майно, придбане, в інших суб’єктів господарювання, згідно з чинним законодавством України;
 •  амортизаційні відрахування;
 •  прибуток від позареалізаційних операцій;
 •  кошти, отримані з селищного бюджету на виконання державних або комунальних програм, затверджених селищною радою;
 •  інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.6. Відчуження засобів виробництва, нерухомого майна, яке є комунальною власністю Губиниської селищної територіальної громади, здійснюється за рішенням Власника, за ініціативою та погодженням з Уповноваженим органом відповідно до чинного законодавства.

3.7. Підприємство, відповідно до чинного законодавства та за погодженням з Уповноваженим органом, має право передавати в оренду юридичним та фізичним особам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, що перебувають на його балансі, крім цілісних майнових комплексів та об’єктів нерухомого майна.

3.8. Передавати під заставу майнові об’єкти, що належать до основних фондів, Підприємство має право лише за рішенням Власника.

3.9. Підприємство зобов’язане використовувати комунальне майно за призначенням відповідно до мети та основних видів діяльності Підприємства, забезпечуючи його збереження.

3.10. Збитки, завдані Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами, органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, відшкодовуються Підприємству відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

СТАТТЯ 4. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

4.1. Губиниська селищна об’єднана територіальна громада, в особі Губиниської селищної ради, як Власник Підприємства, здійснює свої права по управлінню Підприємством самостійно або через уповноважені органи на підставі цього Статуту та своїх повноважень, визначених законодавством.

4.2. З питань своєї діяльності Підприємство підзвітне та підконтрольне Власнику та виконавчому комітету селищної ради. Власник здійснює свої повноваження стосовно Підприємства безпосередньо та через Уповноважений орган.

4.3. Структура затверджується керівником Підприємства за погодженням з Уповноваженим органом.

4.4. Керівництво господарською діяльністю здійснює виконавчий директор Підприємства, що призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням Губиниського селищного голови згідно з чинним законодавством України та вимогами цього Статуту.

4.5. Функції, права та обов’язки структурних підрозділів (виробництв, цехів, дільниць) Підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються керівником.

Підприємство за погодженням з Уповноваженим органом має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не є юридичними особами, які діють на підставі Положень, затверджених Підприємством.

4.6. Керівник Підприємства приймається за трудовим контрактом, та може бути звільнений з посади достроково з підстав, передбачених трудовим контрактом відповідно до норм чинного законодавства України.

4.7. Керівник Підприємства без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах різних форм власності, організаціях, установах, закладах, судових органах всіх рівнів, у відносинах з юридичними особами та громадянами в межах та порядку, визначених цим Статутом.

4.8. Взаємовідносини керівника Підприємства з трудовим колективом, у т.ч. вирішення соціально-економічних питань, передбачаються у колективному договорі, який регулює виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

4.9. До виняткової компетенції Власника належить:

 •  затвердження, внесення змін та доповнень до Статуту Підприємства;
 •  прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання Підприємства;
 •  розподіл прибутку Підприємства;
 •  прийняття рішень про відчуження відповідно до закону майна Підприємства;
 •  прийняття рішень про надання згоди (відмову в наданні згоди) на вчинення Підприємством господарського зобов’язання, щодо якого є зацікавленість, і значного господарського зобов’язання, предметом яких є майно, роботи, послуги чи сума коштів, вартість яких перевищує двадцять п’ять відсотків вартості активів Підприємства за даними останньої річної фінансової звітності, та в інших випадках, встановлених чинним законодавством України;
 •  прийняття рішень щодо отримання Підприємством банківських кредитів, укладення договорів застави, іпотеки, концесії, лізингу, угод про спільну діяльність та внесення до них змін.

4.10. До компетенції Уповноваженого органу належить:

 •  погодження внесення змін до Статуту;
 •  погодження встановлення фонду оплати праці на Підприємстві на умовах, визначених колективним договором (угодою);
 •  погодження щодо залучення спеціалістів для роботи за сумісництвом, на умовах підряду, визначення порядку та розміру оплати їх праці;
 •  погодження річних фінансових планів Підприємства;
 •  погодження кошторису доходів і видатків Підприємства, у разі отримання коштів з селищного бюджету;
 •  погодження розміщення коштів, переданих до статутного капіталу Підприємства на депозитних рахунках;
 •  здійснення контролю за фінансовим станом Підприємства шляхом отримання фінансових звітів;
 •  виступати у разі потреби ініціатором проведення позачергових аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Підприємства;
 •  заслуховування звітів Керівника Підприємства;
 •  аналіз дій Керівника Підприємства щодо управління Підприємством;
 •  підготовка проектів рішень селищної ради та її виконкому, які стосуються діяльності підпорядкованого комунального Підприємства;
 • здійснення інших повноважень щодо управління Підприємством, відповідно до чинного законодавства України та рішень Власника.

4.11. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції виконавчого органу Губиниської селищної ради, до сфери управління якого належить (входить) Підприємство, не можуть бути передані іншим органам управління Підприємства.

4.12. До компетенції Керівника Підприємства належить:

 •  організація діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України, повна відповідальність за стан і діяльність Підприємства;
 •  у встановленому порядку здійснення поточного управління Підприємством, забезпечення виконання завдань Підприємства, його рентабельність;
 •  виконання рішень Власника та Уповноваженого органу;
 •  прийняття на роботу, звільнення, заохочення працівників Підприємства і накладення стягнення відповідно до чинного законодавства;
 •  укладання угод, надання доручень, відкриття в установах банків поточних та інших рахунків Підприємства;
 •  у межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження тощо, що стосуються діяльності Підприємства;
 •  забезпечення для всіх працівників Підприємства належних і безпечних умов праці;
 •  відповідальність в установленому законом порядку за шкоду, завдану здоров’ю та працездатності його працівників;
 •  забезпечення складання звітів (місячних,квартальних, річних) про результати господарської діяльності Підприємства в установленому чинним законодавством порядку та Статутом Підприємства;
 •  забезпечення підготовки річного фінансового плану Підприємства та подання його на погодження Уповноваженому органу;
 •  щоквартальне проведення оперативного економічного аналізу діяльності Підприємства для вивчення його господарсько-фінансового стану з подальшим поданням Уповноваженому органу з метою оцінки діяльності керівництва, ефективності його управлінських рішень та погодження прогнозованих показників діяльності на рік і результатів фінансової діяльності за Підприємства за рік.

4.13.Керівник за погодженням з Уповноваженим органом:

 • укладає зовнішньоекономічні угоди, договори позики, позички, користування/оренди, угоди з навчання персоналу на платній основі, зміни до них;
 •  приймає рішення про укладання мирових угод у суді, угод про прощення боргу;
 •  вирішує питання списання безнадійної заборгованості;
 •  вчиняє значні господарські зобов’язання, предметом яких є майно, роботи, послуги чи сума коштів, вартість яких не перевищує двадцяти п’яти відсотків (включно) вартості активів Підприємства за даними останньої річної фінансової звітності, та господарські зобов’язання, щодо яких є зацікавленість.

 

СТАТТЯ 5. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

5.2. Розподіл прибутку проводиться після відрахування відповідних податків та обов'язкових платежів до бюджету.

5.3. Порядок використання прибутку визначає Власник Підприємства згідно зі Статутом та чинним законодавством України.

5.4. Заробітна плата працівників Підприємства визначається в залежності від професії, кваліфікації працівників, складності та умов робіт, що виконуються, відповідно до законодавства України, рішень Власника та виконавчого комітету селищної ради.

5.5. Ціни на товари, які виготовляються Підприємством, та на послуги, які надаються Підприємством, встановлюються та затверджуються сесією Губиниської селищної ради відповідно до чинного законодавства України.

5.6. У всіх сферах своєї господарської діяльності відносини Підприємства з іншими юридичними та фізичними особами здійснюються на підставі угод, що не суперечать чинному законодавству України та Статуту Підприємства.

5.7. Підприємство має право відкривати розрахунковий, поточний та інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських та касових операцій.

5.8. Порядок використання коштів в іноземній валюті визначається чинним законодавством України.

5.9. По отриманих Підприємством кредитах Власник Підприємства не несе відповідальності, за винятком випадків прийняття Власником на себе відповідних зобов'язань.

5.10. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

5.11. Рішення про надання згоди на вчинення зазначеного господарського зобов’язання, щодо вчинення якого є зацікавленість, має прийматися відповідно до вимог, встановлених статтею 781 Господарського кодексу України.

 

СТАТТЯ 6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Взаємовідносини Підприємства з юридичними та фізичними особами будуються відповідно до чинного законодавства України та Статуту Підприємства.

 

СТАТТЯ 7. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ЙОГО САМОВРЯДУВАННЯ

7.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракт, угода) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

7.2. Виробничі та трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантій і компенсацій, регулюються згідно з чинним законодавством України, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього розпорядку та трудовим договором.

7.3. Повноваження трудового колективу щодо його участі в управлінні Підприємством встановлюються Статутом відповідно до вимог Господарського кодексу України та чинного законодавства.

7.4. Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу Підприємства і повинен відповідати вимогам чинного законодавства.

 

СТАТТЯ 8. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

8.1. Облік і звітність Підприємства здійснюються відповідно до вимог Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів.

 

СТАТТЯ 9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

9.1. Зміни та доповнення до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Губиниської селищної ради за поданням Уповноваженого органу.

9.2. Зміни і доповнення до Статуту оформляються шляхом викладення його в новій редакції та набувають чинності з моменту його державної реєстрації.

 

СТАТТЯ 10. ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

10.1. Припинення Підприємства здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

 

Селищний голова                                                                            Петро ЄРЬОМЕНКО

 


Версія для друку Написати листа
Про цей сайт | Запитання | Адміністратор