http://nmgubinsel.dp.gov.ua
Головна сторінка | Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Губиниська сел/рада >> Рішення сьомої сесії восьмого скликання
Про затвердження Програми поховання безрідних та невідомих громадян на території Губиниської селищної ради на 2021-2023роки
Версія для друку Написати листа

ПРОЄКТ

 

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ГУБИНИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

НОВОМОСКОВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

VIII СКЛИКАННЯ

                                                        СЬОМА  СЕСІЯ

 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я

 

 2021 року                                                                                               - 7/VIII

 

 Про затвердження  Програми

 поховання  безрідних та невідомих

 громадян на території Губиниської

 селищної ради на 2021-2023роки

 

 

 Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, статей 8 та 16 Закону України ,,Про поховання та похоронну справу”, необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19 листопада 2003 року № 193, керуючись п. 22 ч. 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій селищної ради з питань  з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку, з питань інфраструктури, транспорту, благоустрою, житлово – комунального господарства та комунальної власності, Губиниська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  Програму поховання  безрідних та невідомих громадян на території Губиниської селищної ради  на 2021-2023роки (додаток 1).

2. Затвердити Положення про поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, що проживали на території громади та знайдених на території Губиниської селищної територіальної громади невпізнаних трупів на 2021-2023роки (додаток 2).

3. Передбачати в бюджеті селищної ради на відповідний рік видатки на фінансування заходів  Програми поховання  безрідних та невідомих громадян на території Губиниської селищної ради на 2021-2023 роки.

4. Здійснювати щорічне фінансування заходів Програми поховання  безрідних та невідомих громадян на території Губиниської селищної ради на 2021-2023роки в межах затверджених бюджетних призначень.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку, з питань інфраструктури, транспорту, благоустрою, житлово – комунального господарства та комунальної власності, Губиниська селищна рада.

 

 

Селищний голова                                                        Петро ЄРЬОМЕНКО

 

 

 

 

 

                                                                  Додаток 1

до рішення селищної ради

від ______________________

 

                                               ПРОГРАМА

поховання померлих безрідних та невідомих громадян на території Губиниської селищної ради на 2021-2023роки

 

Програма визначає порядок використання коштів, виділених із селищного бюджету на поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів, що проживають або знайдені на території Губиниської селищної територіальної громади, відповідно до Закону України „Про поховання та похоронну справу ”.

Характеристика програми та мета

 

Назва програми: Програма поховання невідомих та безрідних на 2021-2023роки.

Підстава для розроблення: Закон України „Про поховання та похоронну справу”, Державні санітарні правила та норми „Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України” ДСанПІН 2.2.2.028-99.

Розробник: Відділ з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, будівництва  та земельних відносин та екологічної безпеки Губиниської селищної ради.

Мета програми: поховання  одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів.

Загальний обсяг фінансування: 3 000,00 грн., на одну особу з бюджету селищної ради.

Очікувані результати виконання: гарантування належного поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів, достойне ставлення до тіла померлого, запобігання випадкам не поховання померлих.

Контроль за виконанням: Контроль за виконанням Програми здійснює відділ з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, будівництва  та земельних відносин та екологічної безпеки Губиниської селищної ради

2. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом

 

Відповідно до ст.16 Закону України „Про поховання та похоронну справу” поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів, здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету Губиниської селищної ради.

3. Фінансове забезпечення Програми

 

Програма розрахована на 2021-2023роки. Виконання заходів Програми відбуватиметься за рахунок селищного бюджету Губиниської селищної ради.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить: 30,0 тис. грн., у т.ч. видатки селищного бюджету – 30,0 тис. грн. (додаток 2).

Фінансування заходів Програми уточнюється в процесі формування селищного бюджету на відповідний рік.

4. Строки та етапи виконання програми

 

Реалізація Програми планується до кінця 2023року.

5. Перелік заходів програми

5.1. Поховання невідомих, безрідних

№ з/п

Найменування об’єктів та робіт

Вартість, грн.

11

Заходи щодо поховання невідомих, безрідних (згідно з Законом України "Про поховання та похоронну справу")

3 000 грн. на одну особу

 

Усього:

 

 

6. Ресурсне забезпечення програми

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету в сумі 3 000,00 грн. (три тисячі гривень 00 коп.) на одну особу.

Головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Губиниської селищної ради.

Одержувач коштів – комунальне підприємство Губиниської селищної ради “Мар’янівське”.

КП  “Мар’янівське”, відповідно до вимог чинного в Україні законодавства, забезпечує проведення поховання одиноких громадян власними силами та/або за договором із залученням інших суб'єктів господарювання. Вартість таких послуг оплачується виконавчим комітетом Губиниської селищної ради КП “Мар’янівське” згідно калькуляції вартості витрат.

 

7. Очікувані результати від реалізації Програми

 

Очікуваним результатом від реалізації Програми є:

- дотримання санітарних норм, завдяки виключенню можливості непоховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів;

- створення рівних умов для поховання померлих, незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця проживання, мовних або інших ознак;

- гідне ставлення до тіла померлого;

- унеможливлення випадків не поховання померлих одиноких громадян;

- забезпечення безперебійної організації поховання померлих одиноких громадян.

Секретар ради                                                  Анастасія  ПЕДАН

Додаток 1

до Програми поховання  безрідних та невідомих

 громадян  на території Губиниської

селищної ради2021-2023роки

 

ПАСПОРТ

 Програми поховання  безрідних та невідомих громадян на території Губиниської селищної ради на 2021-2023роки

 

№№ з/п

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Губиниської селищної ради

11

Розробник програми

відділ з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, будівництва  та земельних відносин та екологічної безпеки Губиниської селищної ради

22

Відповідальний виконавець програми

Відділ житлово-комунального господарства, будівництва і архітектури, благоустрою, комунальної власності та земельних відносин виконавчого комітету Губиниської селищної ради, КП Мар’янівське

33

Учасники програми

Відділ житлово-комунального господарства, будівництва і архітектури, благоустрою, комунальної власності та земельних відносин  виконавчого комітету Губиниської селищної ради, КП Мар’янівське

44

Терміни реалізації

2021-2023роки

55

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

бюджет Губиниської селищної ради

66

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

30,0 тис. грн.

77

Мета Програми

Організація поховання одиноких громадян; осіб без певного місця проживання; осіб, від поховання яких відмовилися рідні; знайдених невпізнаних трупів

88

Очікуваний результат

Належне ставлення до тіла померлого громадянина

 

 

 

Секретар ради                                                       Анастасія ПЕДАН  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми поховання

померлих безрідних та невідомих

громадян на території Губиниської

селищної ради на 2021-2023роки

 

Заплановані обсяги фінансування заходів Програми за роками

                                                                                             

 з/п

Захід

Обсяги фінансування за роками (місцевий бюджет)

Усього

тис. грн.

2021

2022

11

Поховання невідомих, безрідних (згідно з Законом України "Про поховання та похоронну справу")

30,00

30,00

60,00

2

Усього за Програмою

 

 

 

 

 

Секретар ради                                            Анастасія ПЕДАН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення селищної ради

від      ____________

Положення

про поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, що проживали на території громади та знайдених на території Губиниської селищної територіальної громади невпізнаних трупів на 2021-2023роки

1. Положення про порядок надання ритуальних послуг на території Губиниської селищної територіальної громади (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України ,,Про поховання та похоронну справу”, Постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1445 ,,Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги і особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни”, з урахуванням Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №193 ,,Про необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг”, з метою врегулювання відносин при похованні одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, що проживали на території громади та знайдених на території Губиниської селищної територіальної громади невпізнаних трупів на 2021-2023роки.

2. Організацію поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, що проживали на території громади та знайдених на території Губиниської селищної територіальної громади невпізнаних трупів, здійснює комунальне підприємство Губиниської селищної ради «Мар’янівське».

3. КП Губиниської селищної ради «Мар’янівське» при наданні ритуальних послуг керуються у своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про поховання та похоронну справу», іншими нормативно-правовими актами у сфері поховання, а також цим Положенням.

4. Для здійснення поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, що проживали на території громади та знайдених на території Губиниської селищної територіальної громади невпізнаних трупів на 2021-2023 роки КП Губиниської селищної ради «Мар’янівське» зобов’язана організовувати поховання померлих згідно з договором-замовленням.

5. Одинокі громадяни, особи без певного місця проживання, громадяни від поховання яких відмовилися рідні, смерть яких настала в лікувальному закладі, підлягають судово-медичній експертизі за постановою правоохоронних органів.

6. Реєстрація смерті одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, що проживали на території громади та знайдених на території Губиниської селищної територіальної громади невпізнаних трупів, здійснюється відповідно до Закону України ,,Про державну реєстрацію актів цивільного стану” та Правил державної реєстрації актів громадянського стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940.

7. У разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе організацію поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, що проживали на території громади та знайдених на території Губиниської селищної територіальної громади невпізнаних трупів, організація такого поховання покладається на КП Губиниської селищної ради «Мар’янівське» згідно із замовленням виконавчого комітету Губиниської селищної ради за рахунок коштів бюджету селищної ради. Представник виконавчого комітету Губиниської селищної ради (далі – Заявник) звертається до органу державної реєстрації актів цивільного стану з заявою про реєстрацію їх смерті.

8. Поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, що проживали на території громади та знайдених на території виконавчого комітету Губиниської селищної ради невпізнаних трупів, проводиться згідно укладеного договору-замовлення на організацію та проведення поховання на підставі свідоцтва про смерть за наявності:

- письмового дозволу прокурора у разі наявності підстав вважати, що смерть особи має насильницький характер, після проведення судово-медичної експертизи трупа, проведеної за постановою слідчого або прокурора;

- висновку правоохоронних органів у разі смерті людини за місцем її проживання без ознак насильницької смерті чи підозри на таку.

На підставі свідоцтва про смерть Заявник звертається до КП Губиниської селищної ради «Мар’янівське» з приводу укладання відповідного договору-замовлення на організацію та проведення поховання померлих осіб, вказаних у пункті 1 цього Порядку.

 

Договір-замовлення на організацію та проведення поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, що проживали на території громади та знайдених на території Губиниської селищної територіальної громади невпізнаних трупів, оформлюється на підставі договору-замовлення на організацію та проведення поховання.

9. Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, що проживали на території громади та знайдених на території Губиниської селищної територіальної громади невпізнаних трупів, здійснюється відповідно до статті 16 Закону України ,,Про поховання та похоронну справу”.

 

 

Секретар ради                                                              Анастасія ПЕДАН

 


Версія для друку Написати листа
Про цей сайт | Запитання | Адміністратор